תוכן עניינים

עמוד:8

פרק : 6 מבוא לחקר ההי 100 ריה של התרבות היהודית 169 היסטוריה של התרבות , ( 169 ) סוגיות של תרבות , ( 173 ) מסקנה ( 193 ) פרק : 7 הכלאה מתודולוגית . אמנות ההיס 10 ריוגרפיה ושיסות הפולקל 1 ר 194 גרעיני היסטוריה ? , ( 194 ) מקורות רגילים ? , ( 201 ) מתודולוגיה של ההיסטוריה ? ( 203 ) פרק : 8 היססוריה של נשים יהודיות : פריצת דרך ונסיגה , המקרה של יעקב כ"ץ 208 היסטוריה על פי מגדר , ( 208 ) כ"ץ כפונקציונליסט , ( 209 ) כ"ץ , ההיסטוריון של החברה , מכניס נשים לסיפר ההיסטורי , ( 214 ) כ"ץ משנה כיוון , ( 218 ) כ"ץ ההיסטוריון האינטלקטואלי על נשים . ( 220 ) סוף דבר : הי 00 וריוגרפיה יהודית ופוסט מודרניות : אתגר והתפ"סות 224 רשימת מאמרים שקדמו לפרקי הספר 229 ביבליוגרפיה 230 מפתח 261

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר