אל היכל ההשכלה תהליכי מודרניזציה בחינוך היהודי במזרח אירופה במאה התשע־עשרה

עמוד:4

Mordechai Zalkin From Heder to School lh East European Jewish Education Modernization Processes in 19 Century על העסיפה : תלמיד 1 בית הספר העברי , לזך" ( ליסא , ( תרפ"ה מתוך אוסף התמונות של משפחת סובר 0 ) ובר 0 וביצקי ) אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליס , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קנועים ממנו בשום צורח ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופ > 0 או מיכני ( לרב 1 ת צילום והקל 0 ה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור By Hakibbutz Hameuchad Printed in Israel 2008 Publishing House Ltd ., Tel-Avi \ כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ דפוס "חדקל" תל אביב תשס"ח

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר