דו"ח המנכ"ל

מתוך:  > מבט מל"מ > דו"ח המנכ"ל

עמוד:13

במליימ יוקם מוזיאון פתוח , נמסר במפגש השנתי של חברי העמותה , לראשונה הוענקו תעודות הוקרה למתנדבים מצטיינים מאת : עי שפיר במרכז למורשת המודיעין ( מל"מ ) יוקם מוזיאון פתוח בו יוצבו דגמים של אמצעי לחימה מודיעיניים כמו מזל"ס ולועי ריגול מסר יו"ר המל"מ אלוף ( מיל ) מאיר עמית במפגש השנתי של חברי עמותת המל"מ . בדיווח שמסר על תוכניות הפיתוח של המל"מ ציין עוד עמית כי המבוך הקיים , שבו מונצחים שמות הנופלים , יורחב בתיקוה שלא יהיה בו שימוש . גם מרכז המידע יוגדל ויהיו בו חדרי עבודה לחוקרים , כמו גם שטח חדש לאכסון מסמכי שלל . אתר האינטרנט של המל"מ יחובר למרכז המידע . כבר כיום יש כעשרת אלפים כניסות לאתר בחודש . במסגרת המיצג האור קולי מסתיימת הפקתו של סרט נוסף על יהדות צפון אפריקה . הועמקה הפעילות במסגרות שונות כמו : תיעוד ותיקים , הסטוריה בתמונות של המודיעין וחוג חיד"ה שבו פעילים ידידי העמותה ותורמיה בארץ . המל"מ משמש גם כאכסניה לתערוכות מתחלפות של ציירים חברי העמותה . מסורת חדשה במסגרת הכנס הוענקו ע " יו " ר המל"מ , האלוף מאיר עמית , לראשונה , תעודות הוקרה לשלושה חברי עמותה המקדישים עיתותיהם לפעילות העמותה בהתנדבות בתחומים שונים . יהודה שפר בתחום ההדרכה , יעקב מן בנושא הסטוריה ממוחשבת בתמונות וזלמן גנדלר ( ג'מקה ) יו " ר פעילות החברים . מאיר עמית מסר כי הוחלט להעניק תעודות הוקרה למתנדבים מצסינים בכל שנה והדבר אמור להפוך למסורת . ברורות הצפויות בשנת . 2004 היקף העבודה ב"מרכז המידע למודיעין ולטרור" גדל בהתמדה ובאופן משמעותי , בתחומי איסוף החומר , אחסונו , עיבודו , הכנת לקסים והפצתם - והכל במשולב ובשת"פ עם אמ"ן . לפיכך , פועל חמ"ן להעברת מבנה משהב"ס שבתחומי המל"מ , שישופץ במשותף ( גמר שיפוץ ( 2004 ויעמוד לרשות מרכז המידע . הפקת הסרט ( תלת-מסך ) על ההגנה והעליה מצפון אפריקה בעיצומה ויועלה להקרנה עוד השנה . הסרט על הקשרים החשאיים עם מנהיגים ערביים בתחילת הדרך ( אליהו ששון ) יושלם באם תתקבל תרומה מכוונת-מסרה . ימי חוויה מודיעינית ( תרחישים , ( פעילות הקרנות , משחקי מודיעין אינטראקטיביים , היסטוריה ממוחשבת בתמונות - התקדמות הפרויקטים מבוצע עפ " תוכנית העבודה . אירועים מיוחדים לרגל השקת ספרים ו / או שת"פ עם המל"מ בעלי אופי חריג יובאו לאישור בפני הפורום המלא של הועד המנהל . ניתנת תנופה מיוחדת לפיתוח חיד"ה ( חוג ידידי המל"מ בישראל ) ובשטח סימנים מעידים חיוביים . הועד המנהל יפעל לקליטת מתנדבים חדשים לתפקידים בועדות העמותה , על-מנת להצעיר ולרענן את השורות . : nioVnn # ( 1 ) אושר מינוי יעקב ארטל כיו " ר ועדת כספים ומימון . ( 2 ) אושר מינויים של רו"ח יצחק בצלאל ורו"ח איתן ברק כחברים בועדת הביקורת . ( 3 ) אושר מינוי משרד לובושיץ , קסירר ושות ' כרואי החשבון של המל"מ לשנת 2004 והובעה הערכה לפועלם . הנחיות יו"ר המל"מ לתוכנית עבודה 2004 בימים אלה הפיץ היו " ר תדרוך מנחה לראשי הועדות והפרויקטים להכנת תוכנית פעילות לשנה הקרובה ולכשתגובש תופץ בדצמבר השנה . מתוך דאגה למשאבים עתידיים וראיה פרגמטית את התקופה הקרבה ובאה סיכם מאיר עמית כלהלן : "שנת 2004 צריכה ביסודה להוות שיפור בפעילות הקיימת . אנו צריכים להמשיך בהתמדה לעשות את מה שאנו עושים ביתר מרץ , בעיקביות וברמה הראויה . אל לנו לשכוח כי חלפו עשרים שנה ויותר מאז קיים האתר ואנו חייבים להקדיש מאמץ מיוחד כדי לשפץ את הבלאי ולתחזק את כל המתקנים כראוי " . 7 י בברכת שנה סובה ומועדים'לשמחה שייקה דליות ( בלומברג ) יו"ר המל"מ מעניק תעודת הוקרה ליהודה שפר על פעילותו ההתנדבותית בתחום ההדרכה

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר