דו"ח המנכ"ל

מתוך:  > מבט מל"מ > דו"ח המנכ"ל

עמוד:12

דו"ח המנכ"ל WWW . iNTELLIGENCE . 0 RG . IL כפי שדיווחת לכם בעבר , החל "מרכז המידע למודיעין ולטרור" שבמל"מ להעלות את לקטי המידע שהוא מפיק על אתר האינטרנט שלנו ( הנ"ל ) בעברית ובאנגלית . תחת הכותרת "תעשיית השנאה " תזהו לקטים בנושא הסתה והכותרת "לקטי מידע" משקפת נושאי טרור , דרכי מימונו וסיוע . פעילות זאת הניבה עלייה חדה במספר הכניסות לאתר האינטרנט ולשם השוואה נציין כי באוקטובר 2002 היו כ 3 , 000- כניסות לאתר ואילו בספטמבר 2003 גלשו באתר כ 12 , 000- מבקרים . רוב הכניסות לאתר היו מארה"ב , ישראל ואירופה ( גרמניה , בריטניה וצרפת ) וכמה מן הגולשים היו מסעודיה ולבנון . אלו הן תוצאות מעודדות וחלקן מוצאות ביטוי בתגובות החיוביות המתקבלות . " מרכז המידע" במל"מ , תחת שרביטו של ראובקה ארליך , ימשיך בפיתוח האתר , איכותו הטכנית והרחבת מגוון הפרסומים ובכך יתרום למאבק על התודעה שמנהלת מדינת ישראל וישמש כ ' יתומך הסברה" משמעותי . תגובות והארות גולשים יתקבלו בהערכה . הוצאה לאור מסעם המל"מ עד כה הוצאנו לאור מספר מצומצם של ספרים כגוף האחראי להפקה או בשותפות עם גוף עסקי נוסף . כל פרויקט מסוג זה טופל ע " צוות נפרד , לגופו של עניין . לאור העובדות בשטח והבקשות המועלות חדשות לבקרים ונובעות בעיקרן מיוזמת קרנות שבחסות המל"מ , משפחות שכולות , מרכז המידע , אחת מזרועות הקהילה , חברי העמותה וכד החלטנו למסד הפעילות ולגבש נוהל מסודר ומפורט . קביעת השיטה תיקח בחשבון את התכנים ( שיעסקו בתחום המנדט שלקחנו על עצמנו , ( המימון ( חיצוני , ( ההפקה , ביטחון שדה , היבטים משפטיים וכר . הנטייה היא להקים ועדה מיוחדת לכלל הרעיונות והיוזמות , שתהא מתואמת ע " יו"ר ועדת מורשת . במקרים יוצא דופן , יועלה הפרויקט לאישור הועד המנהל . הנצחת אישים - הארות והרהורים לאחרונה הופנתה איגרת לועד המנהל וחברים ותיקים ובכירים , שזכותם רבה להם , פנו אלי גם בשיחות בע"פ , על ... " הפרסום הדל שהופיע בידיעון אודות איסר ( הראל ) ז"ל . " והוסיפו והמליצו כי על המל"מ לארגן "ערב זכרון , מלגות מחקר ולהוציא לאור פרסום מיוחד לזכרו " וכד . מצאנו כי ראוי וחובה להבהיר לכלל החברים ( כולל יוצא השב " כ , כותבי האגרת הנ " ל ) איך מנוהלות ומתפקדות הועדות השונות , כאשר שני נושאים שזורים זה בזה : "הנצחה " ו " מורשת , " רתומים כעוגן בעצם רעיון קיומו של המל"מ . אין חולק על תרומתם הייחודית של איסר הראל ז"ל , של ראובן שילוח ז " ל ( ר המוסד הראשון ) של האלוף פרופ' יהושפט הרכבי ז"ל , אלוף אהרון יריב ז"ל , יוסף הרמלין ז " ל ואלו המהווים את הקבוצה הבכירה , ששמם נודע לתהילה בפי כל . אולם יש קבוצות נוספות של חברי קהילה , השוכנים בבתי העלמין והם לא נודעו בציבור הרחב ובינהם גם לוחמים עלומים , מהם ששהו בארצות אויב ותרמו את חלקם הייחודי לבטחון העם הזה בצניעות , אחרי פרגוד של מידור . לכל אלה ודומיהם יזם המל"מ כלים המאפשרים פיתוח יוזמות לחשיפה והנחלת מורשת ואפרט את עיקרם : " מבט מל"מ" ידיעון המל"מ - מנוהל ע " מערכת , המורכבת ממתנדבים יוצא זרועות הקהילה ונועד בעיקר לשמש ראי לחברים על הפעילות במל"מ , להעלאת סוגיות ופרשיות עבר וכן העלאת זכרונות על אלו שאינם עמנו עוד . המערכת פונה באופן קבוע ומאיצה בכם ובבני משפחה ליזום ולהעלות על הכתב זכרונות , דברי הספד , השקפות מודיעיניות וכד . זאת , גם ע"מ להעשיר ולשפר את האיכות ולהרחיב את עניין החברים בו . אכן , יש מקרים שהמערכת וחברים בהנהלה צריכים להיות יותר ערים וליזום פרסומים בנושאים שונים שיש בהם עניין לציבור שלנו והכל במינון נבון ותואם . מלגות וערבי זכרון יוזמות למלגות וערבי זכרון הינם של המשפחות , היחידות וידידיו של חבר שהלך לעולמו ( כולל משאבים למימון . ( בדרך-כלל הקבוצה יוזמת הקמת קרן לה ניתנת חסות המל"מ , תוך שהיא כפופה לנוהל ספציפי ולבקרת העמותה . המל"מ משמש גם כמסריה המקצה את האתר וצוותו ומסייעת ישירות למימוש פרויקטים מסוג זה . כיום מתנהלות בין כותלי המל"מ כ25- קרנות ומתקיימים עשרות אירועי זכרון בשנה . תגובות המשפחות המשתמשות הן עדות להצלחת הפרויקט . ההנצחה , המורשת , הזכרון הכלים לחשיפתם בידכם . סלו יוזמה , היו מעורבים , קבלו אחריות וברוכים תהיו . שיבת הועד הפועל והאסיפה הכללית הכינוס , שהתקיים ב30- ביולי ש '' ז , נועד בעיקרו לאשר את המאזן הכספי לשנת 2002 ולמעקב ביצועים חצי-שנת לשנה הנוכחית . ( 2003 ) להלן עיקרי הנושאים וההחלטות שהתקבלו : דו"ח הכספים לשנת 2002 אושר פה-אחד ויועבר כדין לרשם העמותות . יו"ר המל"מ הביע שביעות רצון מהמשאבים שהושגו עד כה ב , 2003- אולם גם הביע דאגה להכנסות הבלתי

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר