תוכן העניינים

עמוד:8

הקדמה הננו מגישים בזה ספר ללימוד נושא השואה , המיועד לתלמידי החטיבה העליונה של בתי הספר העל יסודיים והעשוי אף לשמש כספר עיון לסטודנטים ולכל אדם המבקש לרכוש לעצמו ידיעות בסיסיות על הנושא מתוך ראייתו המקפת . הצורך בספר לימוד המוקדש לנושא זה הורגש זה מכבר וגבר עם קביעת נושא השואה כנושא חובה על כל התלמידים בבתי הספר העל יסודיים . המחברים ביקשו לכלול בספר את הממצאים המעודכנים של חקר השואה ולעורכו בהתאם למטרות החינוכיות שעמדו לנגד עיניהם ובדרך המתאימה לרמת התלמידים . בגיבוש הקונצפציה הדידקטית של הספר נסתייעו המחברים בניסיון שנרכש בסמינר משותף , שהיה מוקדש לנושא "השואה ובעיות הוראתה" ונערך במסגרת לימודי מ . א . של החוג לחינוך והמכון ליהדות זמננו באוניברסיטה עברית בירושלים . תודת המחברים נתונה למרכז זלמן שזר ולמנהלו צבי יקותיאל , שיזמו חיבורו של הספר ועודדו את כתיבתו , למר יצחק כהן ולסגל המרכז , שטרחו במסירות ובאורך רוח בעריכתו של כתב היד ובהבאתו לדפוס , ולמר יצחק מייס שסייע בליקוט האילוסטרציות . כן מודים המחברים למפקח המרכז על לימודי ההיסטוריה במשרד החינוך והתרבות ד"ר שלמה נצר , לד"ר שלמה שביט מן המרכז הישראלי לתוכניות לימודים במשרד החינוך והתרבות , ולגבי יעל פלד , שעיינו בכתב היד והעירו לגביו הערות חשובות ומועילות . ישראל גוטמן חיים שצקר

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר