לחקר מנהג בבל הקדמון

עמוד:13

לחקר מנהג בבל הקדמון מנוי וגמור הוא , ששני מרכזי היהדות בתקופת התלמוד והגאונים , ארץ ישראל ובבל , הטביעו את חותמם על דמות התפילה ומנהגי בית הכנסת , כדרך שעיצבו את קלסתר פניה של היהדות לכל תחומיה ומקצועותיה . שרשי התפילה , ובמיוחד השתלשלות ריבוי מנהגיה וגלגולי נוסחאותיה , נעוצים בשתי מסורות תפילה שנתגבשו בנוסח ארץ ישראל ובנוסח בבל , שעל אף המשותף שבהם נבדלים זה מזה בתוכן ובצורה . נוסחים אלה מהווים את שתי אבני השתייה שכל מחקר ביקורתי בתולדות התפילה מוכרח להתבסס עליהן . כבר בתקופת התלמוד התחילו מתערבבים ומשתלבים זה בזה , בצורות פשרה שונות , ובהמשך ההתפתחות נסתעפו מהם פלגים חדשים , שנשתלטו בעדות השונות לתפוצותיהן . אופיים המיוחד של פלגים נוסחים אלו ייקבע לפי מדת הקליטה והמזיגה של יסודות ארץ ישראליים ובבליים . ואי אתה יכול לעמוד על יסודות אלו ולזהותם אלא על ידי תהליך של זיקוק וצרוף , המפריד את היצירות החדשות , שנוצרו ממיזוגם , לחלקיהם הראשוניים . גניזת קאהיר , שהורישה לנו נחלה עשירה ומפרה בתחום התפילה והפיוטים , לא נוצלה כראוי בשטח תפילות היסוד , ודווקא המנהג הבבלי הוזנח . חוקרי הגניזה נמשכו אחרי שרידים המשקפים את הנוסח הארץ ישראלי , שהקסימם בזרותו ובסטייתו הקיצונית מהנוסח המקובל . ברם , מן המותר להדגיש , שהבנה ראוייה לשמה של תולדות התפילה על שלביה השונים והמסובכים תיתכן רק אם נצליח להשתלט על שני המפתחות גם יחד , שיפתחו לפנינו מלבד את שערי הנוסח הארץ ישראלי הקדום , אף את שערי הנוסח הבבלי הטהור . כמה וכמה פרשיות סתומות ותמוהות אינן ניתנות להבנה ולהסבר אלא על רקע נוסחי היסוד , עירבובם והשפעת הגומלין שביניהם . להלן יתפרסם שריד מסידור בבלי קדום , שנשתמר בסידרה החדשה ( N . s . ) של אוסף הגניזה בקמברידג / המייצג נוסח תפילה שהיה נהוג על כל פנים בזמנו של רב סעדיה גאון , ובוודאי הרבה קודם לכן . הקטע כולל סופה של תפילת העמידה לראש השנה , העמידה לשחרית יום הכיפורים בשלמותה , לרבות סדר הווידוי לאחר התפילה , ומחציתה של תפילת מוסף . ערך מיוחד נודע לקטע זה משום שהוא מאחד בקרבו את התשלובות והנוסחאות שרב סעדיה דן בהן בסידורו ונקט עמדה אליהן , לחיוב או לשלילה . כמו כן מצוייה בו חתימת הברכה "המלך עושה השלום , " הנזכרת על ידי רב האיי גאון כמנהג העם . דוגמת קטע זה , המצטיין בכל הסימנים הללו , לא מצאתי עד עכשיו באוספי הגניזה באוכספורד , קמברידג' ובריטיש מוזיאום . ואלו הם מטבעות התפילה שרמזנו אליהם .

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר