תוכן העניינים

עמוד:7

שער רביעי : תפילות הימים הנוראים 359 נוסח ברכת קדושת השם בראש השנה ויום הכיפורים 361 עבר ועתיד בנוסח 'כל נדרי' 368 נספח : לנוסח 'כל נדרי' במנהגי ספרד ואשכנז ההיתר להתפלל עם העבריינים 391 צעקת 'הוא' בימים הנוראים 395 נספח : הנוסחאות 'אין עוד , ' 'אין עוד אחר ' , ' אין אחר , ' 'אין עוד מלבדו' למאמר 'צעקת "הוא" בימים הנוראים' 431 . 1 אלגזאלי על משמעות 'הו . 2 . ' דרשות חז"ל המבוססות על 'הו . 3 ' 'כי יד על כס יה' - עניית הקהל כקדיש ; . 4 הגבהת הקול בתפילת 'עלינו' רווחה גם בצרפת ; . 5 מנהגה וורמייזא b"nnj 3 n . 6 t מרים קולו ב'שם הגדול' ' בני מרון' - ביטוי שנוי במחלוקת 440 פירוש רס"ג ל'בני מרון' 446 כרך שני שער חמישי : ענייני לשון 451 בעטייה של גימטריה אנטי נוצרית ואנטי איסלאמית ( בתפילה ' עלינו לשבח 453 ( ' תיקונים בנוסח התפילה בהשפעת לשונות לועזיות 469 נספח : נוסחאות 'ברוך שאמר' המונח 'קץ' במגילות הגנוזות ובפיוט 492 הצורה 'רבין' במקורות עבריים 502 הערות למאמרו של חנוך ילון 'במקרא ובסידור' 507

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר