תוכן העניינים

עמוד:6

שער שני : ברכות שנשתקעו ונשתכחו 197 על הברכות 'גוי- עבד-אשה , ' 'בהמה' ו'בור' 199 נוסחה עתיקה בברכות ההפטרה שנשתקעה 219 ברכות ההפטרה ( המשך ) 231 ברכת 'יין עסיס' 234 ברכה המצוטטת על ידי המלומד הקראי יעקב אלקירקיסאני 242 ברכת 'אשר קידש ידיד מבטן' 253 ' ברוך הוא ( ו ) ברוך שמו' - מקורו זמנו ונוסחו 259 תוספת א ן ברוך משביע רעבים ברוך משקה צמאים ! תוספת ב 'ברוך כסא מלכותו' בברכת הזימון ' מאה ברכות' = 'ברכות השחר' 281 אין אומרים ברכה פסוק 285 שער שלישי = תפילת שבת 293 ' ישמח משה' - התנגדות וסנגוריה 295 נספח א ; פיוט המיוסד על 'ישמח משה' ו נספח ב ! 'ומאהבתך' 'ואתה קדשת' ברכה בלתי ידועה על קריאת פרק 'במה מדליקין' מתוך הגניזה 323 נספח : ברכה אחרונה לקריאת 'במה מדליקין' חמישה עשר שירי המעלות ומזמור קיט - חלוקת קריאתם לשבעת ימי השבוע ( במנהגי הקראים וביהדות הרבנית ) 352

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר