התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב כרך ראשון

עמוד:3

נפתלי וידר התגבשות נוסח במזרח ובמערב קובץ מאמרים כרך ראשון ¥ *\* מכון בךצבי לחקר קהילות ישראל במזרח יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים ירושלים תשנ"ח

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר