היישוב הישן האשכנזי בראשית המאה העשרים

עמוד:1

היישוב הישן האשכנזי בראשית המאה העשרים שנת תר"ס ( 1900 / 1899 ) נפתחת באירוע טרגי : בליל שבת י"ז בתשרי ( 21 . 9 . 1889 ) מת פתאום ביניש ( בנימין ) סלאנט , מגדולי סוחרי האתרוגים בירושלים , ממחלת ריאות . ר' ביניש סלאנט היה בנו של הרב שמואל סלאנט , המנהיג הדתי המוכר של היישוב הישן האשכנזי ; בשל מעמדו החברתי והכלכלי נהנה מאמון רב בקרב בני הקהילה היהודית , ורבים השקיעו את חסכונותיהם בעסקיו . לאחר מותו התברר שחובותיו גדולים בהרבה מערך הרכוש שהניח . פשיטת הרגל של עיזבון ביניש סלאנט גרמה בעקבותיה לפשיטות רגל ' ) שברים ( ' נוספות , ובהן לפשיטת הרגל של בנק המבורגר , שהיה אחד המוסדות הפיננסיים החשובים בירושלים ( ראה להלן , עמ' . ( 18-15 באירועים אלה משתקפות כמה מהבעיות החברתיות והכלכליות של היישוב הישן האשכנזי , שבאו לידי ביטוי בחריפות יתרה בפרוס המאה העשרים . בעיות אלו התמקדו בעיקר במבנה הכלכלי הייחודי של היישוב הישן האשכנזי , באופייה של הץמות הכלכלית וכן בחולשתה של ההנהגה ובמורכבותו של הפיקוח החברתי , כשברקע עולה ומתפתחת חברה המציגה עצמה כאלטרנטיבה — 'היישוב החדש . ' יש מידה רבה של סמליות בעובדה שזמן לא רב לאחר פשיטת הרגל של בנק המבורגר , בכ"ז באב תרס"ד , ( 8 . 8 . 1904 ) פתחה חברת אנגלו פלשתינה ( אפ '' ק-הבנק הציוני ) את סניף הבנק שלה בירושלים , ובחגיגת הפתיחה השתתפו הן החכם באשי הספרדי והן הרב שמואל סלאנט , שנחשב לרבה של העדה האשכנזית . בנק אפ"ק , המכשיר הכספי של ההסתדרות הציונית , מילא במידה רבה את החלל הריק שהשאיר אחריו הבנק של המבורגר בכלכלת 'היישוב הישן . ' אך ההיסטוריה של היישוב הישן האשכנזי בשנים תר"ס-תרע"ד ( 1914-1900 ) אינה היסטוריה של משברים ונסיגה , של ירידה והסתלקות הדרגתית מבימת ההיסטוריה היישובית . המציאות היתה מורכבת הרבה יותר והתאפיינה בסתירותיה הפנימיות : משבר כלכלי מתמשך ביישוב הישן האשכנזי , שמוחרף מדי פעם בפעם עקב מגפות , פשיטות רגל 1 חבצלת , כ '' ה בתשרי תר . 29 . 9 . 1899 / 0 " על ביניש סלאנט ועל סחר האתרוגים , ראה ילין תשל '' ב , עמ' ; 336-335 מימים ראשונים , א ( נובמבר , ( 1934 חוב' ו , עמ' : 148 ילין תרפ '' ד , עמ' 2 . 71 , 64 הצבי , כ"ו בכסלו תר"ס 3 . 28 . 11 . 1899 / על פעילותו של הבנק בירושלים בסוף התקופה העות'מאנית ראה 'חברת אנגליא פלשתינה תרס''ג-תרע '' ג , ' תרע '' ג .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר