תוכן העניינים

עמוד:ח

שקיעה — היישוב הישן האשכנזי במלחמת העולם הראשונה 117 הקדמה — 'מלחמת השפות' ; 117 מלחמת העולם — ריב הסיוע ; 121 מלחמת העולם 130 1917-1916 סיכום 131 נספח : רשימת הכוללים האשכנזיים ודמי היחלוקה' 135 ציונים ביוגרפיים 139 ביבליוגרפיה 155 מפתח אישים 171 מפתח מקומות 175 מפתח ארגונים ומוסדות 177

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר