תכן עניינים

עמוד:7

ההרצאות הניתנות בזה נדפסות בעיקרן כמות שהושמעו בכנס השביעי לעיון בהיסטוריה . הסגנון והכתיב הם של כל מחבר ומחבר . כמה מהם צירםו רשימות של ספרות לעיון נוסף » אחרים הסתפקו בספרות שבגוף ההרצאות . שינינו במידה מעטה מן הסדר בו הושמעו ההרצאות בשעתן . מבנה הקובץ הוא : א . ההרצאות הדנות בהיסטוריוגראפיה של העת העתיקה ושל ימי הבינייםו ב . אלה הדנות בהיסטוריונים הגדולים של המאה התשע עשרה והעשרים > ג . ההרצאות הדנות על כמה בעיות באספקלריה של אסכולות היסטוריה גראפיות שונות 1 ד . הדיון הדידאקטי . מסיבות שאינן תלויות בנו לא נכללה בקוב ? הרצאתו של הםרופ' ח . ויר שובסקי על טאקיטוס . עיקרי דבריו ימצא הקורא במבואו המקיף לספרי השנים של טאקיטוס בתרגום שרה דבורצקי , הוצאת מוסד ביאליק , ירושלים , תשכ"ב , עמי זי—ל » ז . תודתנו לכל אלה שסייעו עמנו בפרסום זה ובראש וראשונה ליו"ר החברה ההיסטורית הישראלית , הפרופ' ב '' צ דינור ולסגן יו '' ר החברה הפרופ' י . היילפרין . תודה מיוחדת לדפוס מרכז ועובדיו . ירושלים' תשרי תשכיג ש . אטינגר , ח . ה . בךששון , נ . זין , א . פוקס

החברה ההיסטורית הישראלית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר