רשימת הקיצורים

עמוד:י

רשימת הקיצוריםא . מקרא בר' בראשית מל"א מלכים א שמ' שמות מל"ב מלכים ב וי' ויקרא יש' ישעיה במ' במדבר יר' ירמיה דב' דברים יח' יחזקאל יהו' יהושע הר הושע שופ' שופטים עמי עמוס שמ"א שמואל א ער עובדיה שמ"ב שמואל ב שה"ש שיר השירים מי' מיכה קה' קהלת נח' נחום אס' אסתר חב' חבקוק דנ' דניאל צפ' צפניה עד עזרא זכ' זכריה נחמי נחמיה מל' מלאכי דה"א דברי הימים א תה' תהלים דה"ב דברי הימים ב מש' משלי ב . משנה ותלמוד אב' אבות יד' ידים אה' אהלות כלא' כלאים ב"ב בבא בתרא כר' כריתות כיכ' ביכורים כת' כתובות בכ' בכורות מג' מגילה ב"מ בבא מציעא מיד' מידות ב"ק בבא קמא מכש' מכשירץ ברכי ברכות מני מנחות גיטי גיטין מע' מעשרות דמ' דמאי מעי' מעילה הור' הוריות מק' מקואות זבח' זבחים מ"ק מועד קטן חג' חגיגה מ"ש מעשר שני חול' חולין נג' נגעים טהר' טהרות נדר' נדרים ט" י טבול יום סנה' סנהדרין יב' יבמות עד' עדויות

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר