הקדמה

מתוך:  > מועדי ישראל > הקדמה

עמוד:ו

משום שאינו במקרא ; כאן ראינו חובה לעצמנו להקדיש לו בירור קצר כדי שהקורא ימצא בספר את 1 rrnn הנחוץ לו על כל החגים הנחתים מימי קדם . כמו בשני הכרכים הקודמים , אף בספר זה סייעו בידי עורך הספר והחתום מטה חברותיו לעבודה במערכת האנציקלופדיה המקראית גאולה כהן ושולמית אייזנשטדט . גב' כהן מזכירת המערכת של האנציקלופדיה , עצבה את ק לסתרו של הספר וטפלה במסירות בהבאתו לדפוס בשלביו השונים . כמו כן עסקה בהגהתו ובהכנת המפתחות . גב' אייזנשטדט , עובדת מדעית וספרנית במזכירות האנ ציקלופדיה , סייעה בהכנת הביבליוגרפיה והמפתחות ואף העמידה את העורכים על כמה עניינים של חשיבות . תודתנו נתונה למכון לארכיאולוגיה , האוניברסיטה העברית בירושלים ; למוזיאון ישראל והיכל הספר בירושלים ; לאגף העתיקות והמוזיאונים במשרד החינוך והתרבות בירושלים ; לפרופ' ב . פורטן , ירושלים,- למוזיאון הבריטי בלונדון ; לאוסף הבבלי , לספריית האוניברסיטה ולהוצאת הספרים של אוניברסיטת ייל בניו הייבן , קונקטיקט , על התמונות שהמציאו לאיור הספר . ש . א .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר