רשימת הקיצורים

עמוד:יג

סנה' סנהדרין עד' עדויות עוק' עוקצין ע"ז עבודה זרה עיר' עירובין ער' ערכין פסח' פסחים קיד' קידושין ר"ה ראש השנה שבו' שבועות שבי' שביעית שק' שקלים תמו' תמורה תע' תענית תר' תרומות ג . שונים איכ"ר איכה רבה במ"ר במדבר רבה בר"ר בראשית רבה דב"ר דברים רבה דה"י דברי הימים ד"צ דפוס צילום וי"ר ויקרא רבה חמ"ד חסר מקום דפוס חש"ד חסר שנת דפוס יל"ש ילקוט שמעוני ירוש' ירושלמי לסה"נ לספירת הנוצרים לפסה"נ לפני ספירת הנוצרים מס' מסכת מש' משנה ס' ספר סי' סימן סע' סעיף ע"א עמוד א ע"ב עמוד ב עו"נ עזרא ונחמיה עי' עיין עמ' עמוד פדר"א פרקי דרבי אליעזר פסדר"כ פסיקתא דרב כהנא פר' פרשה פש' פשיטתא קה"ר קהלת רבה שהש"ר שיר השירים רבה שמ"ר שמות רבה ת"א תרגום אונקלוס תוס' תוספתא ת"י תרגום יונתן ת"י א תרגום ירושלמי א ת"י ב תרגום ירושלמי ב ת"כ תורת כהנים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר