מי היו הצדוקים?

עמוד:11

מי היו הצדוקים ? בשנת 89 לפנה"ס יצא אלכנסדר ינאי , המלך החשמונאי , למלחמה עקובה מדם . שלא כמו במלחמות הרבות שידע לפני אותה השנה ולאחריה , הפעם אויביו לא היו היוונים סלבקים , הנבטים או ערי הפוליס היווניות , אלא בני עמו שלו , הפרושים . במלחמת אזרחים זו נראה היה כי ינאי עומד לנחול מפלה , אך לבסוף הכריע את יריביו לאחר שעשרות אלפים מהם נהרגו . יותר ממאה שנה לאחר מכן , סמוך לחג הפסח בשנת 30 לספירה לערך , נודע לכוהן הגדול יוסף קייפא כי תמהוני ששמו ישו הפך את שולחנות חלפני הכספים בהר הבית ואיים כי בית המקדש עתיד להיחרב . קייפא כינס מועצה ' ) סנהדרין ( ' שחקרה את ישו והחליטה להסגירו לנציב הרומי פונטיוס פילטוס , ככל הנראה בטענה כי אדם זה מסכן את הסדר הציבורי בפרובינציה הרומית . צעד זה הביא לידי צליבתו של ישו בידי הרומים . המנהיגים שבלטו בשני אירועים דרמתיים אלו , המלך אלכסנדר ינאי והכוהן הגדול יוסף קייפא , היו צדוקים . עובדה זו ממחישה כי לצדוקים היה מקום חשוב בתולדות ישראל במאתיים השנים שלפני חורבן בית שני . בעקבות זאת מתעוררות שאלות כגון האם מרדו הפרושים בינאי מכיוון שהיה צדוקי ? או האם קייפא , משום שהשתייך לצדוקים , נקט צעדים חמורים במיוחד כלפי ישו ? עד כה לא עסק המחקר בשאלות מעין אלו , אשר חושפות עד כמה ידיעותינו על הצדוקים מועטות , אך גם מלמדות כי נחוץ מחקר מעמיק של קבוצה זו וכי יש לנסות להבין מה הניע את חבריה ובאיזו מידה הם השפיעו על חיי החברה והדת . הצדוקים היו בני אחת מ'כיתות בית שני . ' בשם זה מקובל לכלול גם את הפרושים , את האיסיים ואת כת קומראן ( שרבים מזהים אותה עם האיסיים . ( חקר כיתות בית שני עמד במרכז התעניינותם של חוקרים יהודים ונוצרים רבים למן מחצית המאה התשע עשרה , ובייחוד בעשרות השנים האחרונות . הצדוקים , כמו גם יריביהם הפרושים , נזכרים בכתבי יוסף בן מתתיהו , בברית החדשה ובספרות חז"ל , המביאה מחלוקות הלכתיות בין שתי קבוצות יריבות אלו . רוב החוקרים והמחקרים של כיתות בית שני התמקדו בפרושים , אבותיהם הרוחניים של חז"ל , מתוך רצון להכיר את שורשיהם של חכמי המשנה והתלמוד . עם גילוי מגילות קומראן הועתקה עיקר תשומת הלב לכת קומראן . בצדוקים עסקו פחות מבכיתות האחרות , בין היתר משום שלא שרדו כתבים משלהם ומשום שהמקורות ההיסטוריים אינם מרבים להזכירם . ועם זאת חוקרים רבים עסקו בהם בעקיפין או באופן צר בלבד , ואף נכתבו מבוא

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר