יעקב כדורי פרשנות המקרא בקומראן

עמוד:391

המזמור שלפנינו מתמודד עם רעיונות כאלו . מודגש כאן שלמלאכים לא היה כל חלק בבריאה , לפחות לא בבריאת האור . שהרי רק משברא האל את האור - 'אז ראו כול מלאכיו וירננו כי הראם את אשר לוא ידעו . ' מגמה זו , השוללת מן המלאכים השתתפות בבריאת העולם , מצויה גם במקורות נוספים מימי בית שני : אדוני ה , ' הלא אתה דיברת בראשית כאשר יערת את הארץ לבדך ותעו על העפר ויתן לך אדם ( חזון עזרא א , ד-ה ) אנו רואים את מעשיו ושל האלו : את האור , את השמים והארץ , השמש , המים , החיות והצמחים . כל אלה ברא אלוהים בלא ידיים ובלא עמל ובלא כל עורך למסייעים , אלא שהוא 1 רק ] חפץ בהם ומיד נבראו . ( יוסף בן מתתיהו , נגד אפיון ב , 7 ( 192 ב . מזמור זה אינו הדוגמה היחידה לדרך שבה חדרה פרשנות המקרא אל התפילה והמזמורים של קומראן . להלן דוגמה נוספת : שמכה . פלגתה נחלתו לשכן שמכה שמהן היאה עבי תבל ארעכה ועליה שעו עינכה עליאה וכבודכה יראה שם ל [ ולזרעו לדורותם אחזת עולמים . ובו 1 ל ןומשפטיכה הטובים בררתה לו לו באור עולמים ותשימהו לכה בן בכורו כמוהו לשר ומושל בכול תבל ארע ה עוטרת ו שמים וכבוד שחקים סמכתנה עליו [ ןומלאך שלומכה בעדתו וה 1 נ ולו חוקים עריקים כאב לב ! נו , לאמור ? ן ו אהבת > י . < תדבק נפשכה לע ו 1 ה כי בם כבודכןה ... וה ו ( תפילה על האל רעל ישראל , , 4 Q 369 קטע , 1 טור ב , שורות ( 121 במבט ראשון קשה להבחין מה נושאו של הקטע ואל מי דוברים בו . אך לאחר עיון מתברר שלפנינו קטע המכוון אל האל , ושנושא הקטע הוא יעקב . המילה הראשונה היא כנראה סוף המשפט שקדם לה , ואחריה אנו קוראים . 'פלגתה נחלתו לשכן שמכה שמה , ' כלומר . אתה , 6 כלומר האל יצר לבדו לא רק את הארץ , אלא גם את האדם : הוא אמנם אמר קודם ליצירתו 'נעשה [ ברבים ] אדם , ' אך מילים אלה לא הופנו אל המלאכים , אלא אל העפר , אשר ממנו נוצר אדם הראשון . התרגום שלי . טקסט זה פורסם לראשונה בכותרת 'תפילת אנוש H . Attridge & j . strugnell , ? 4 QPrayer of Enosh " , : ' H . Attridge ct al ., Qumran Cave 4 , VIII : Parahihlical Texts , Part / ( DJD , 13 ) , Oxford 1994 , . pp . 356-357 לפירושו של הטקסט ראו : 40369 "Prayer of Enosh" and Ancient Biblical Interpretation ' , / HZ > 5 ( 1998 ) , pp . 119-148 J . L . Kugel .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר