יעקב כדורי פרשנות המקרא בקומראן

עמוד:389

ברקען של שורות אלו עומדות כנראה שתי בעיות פרשניות הידועות מקדמת דנה . הראשונה נוגעת לאור שעליו מדובר בפסוק 'ויאמר אלהים יהי אור , ויהי אור' ( בראשית א , ג , ( והשאלה היא : לאיזה אור כיוונה תורה ? לא ייתכן שזהו אורם של השמש , הירח והכוכבים ( מקורות האור הידועים לנו , ( שהרי אלה לא נבראו עד היום הרביעי לבריאה ; אם כן מהיכן אור זה כבר ביום הראשון ? אסכולה פרשנית אחת סברה שהאל ברא ביום הראשון אור מיוחד , המסוגל להאיר את כל העולם כולו . לאחר שהסתיים תהליך בריאת העולם , ביום השישי , נגנז אור זה ולכן אין הוא נראה עוד . - ' הסבר זה נמצא למשל בחזון עזרא ד , מ :, חנוך ב יא , יב ( כך לפי המספור המצוי בספרים החיצונים [ מהדורת א' כהנא , [ ירושלים תש"ל , עמ' קיז ; לפי מספור אחר כתוב זה מצוי בחנוך ב כה , ג : [ Slavonic Apocalypse ot ] Enoch ' , J . C . Charlesworth [ ed . ] . The Old Testament Pseuclepigrapha , 1 , F . I . Andersen , ' 2 מזמור לבורא ( מסומן בחץ , ( מתוך מגילת תהלים , , 11 Q ? טור כו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר