יעקב כדורי פרשנות המקרא בקומראן

עמוד:388

על אנשי קומראן לתקן את מה שנראה להם כהבנה מוטעית בידי יהודים אחרים ולהעמיד תועי דרך אלה ( שכונו בפיהם 'אנשי השחת' ו'אנשי העול ( ' על טעותם . לתפיסתה של הכת , פרשנותם האמתית של דברי התורה הייתה ידועה רק לה , ועל חבריה הייתה מוטלת החובה לשמור דברי תורה אלו חסויים מזרים . אולם הפרשנות הייחודית שנתנה הכת לפסוקים מסוימים בתורה לא הייתה אלא חלק מתוך מכלול הפרשנות הנמצאת בכתבים ששרדו מספריית קומראן . נראה כי אנשי הכת אימצו חיבורים רבים אשר מקורם לא היה בקומראן , ובהם יסודות פרשניים חשובים . חלקם אף מתועדים בכתבים השייכים למגזרים אחרים של החברה היהודית בימי הבית השני . אין טעם להתעלם מפירושים אלה בסקירה זו ; אדרבה , בכל פרשנות המקרא שנמצאה בספריית קומראן עסקינן , מולדת בית ומולדת חוץ . פרשנות אגבית כאמור חלק גדול מן הידוע לנו על פרשנות המקרא בקומראן אינו נלמד מאותם החיבורים שמטרתם הגלויה פירוש המקרא , אלא מהתייחסויות אגב לפסוק מקראי או לסיפור מן המקרא . התייחסויות כאלה , המכונות 'פרשנות אגבית , ' אף שהן קצרות וחטופות , קורעות לנו צוהר אשר דרכו ניתן להציץ ולראות איך נפתר קושי זה או אחר במקרא . א . במגילה ממערה 11 המכונה 'מגילת תהלים' או 'מגילת המזמורים' שרד מזמור לבורא שאין אנו מכירים ממקום אחר : א גדול וקדוש ה' קדוש קדשים לדור ודור ב לפניו הדר ילך ואחריו המון מים רבים ג חסד ואמת סביב פניו אמת ומשפט וערק מכון כסאו ד מבדיל אור מאפלה שחר הכין בדעת לבו ה אז ראו כול מלאכיו וירננו כי הראם את אשר לוא ידעו ו מעטר הרים תנובות אוכל טוב לכול חי ז ברוך עושה ארץ בכוחו מכין תבל בחוכמתו ח בתבונתו נטה שמים ויוצא ורוחו מאת צרותיו ו ט וברקים למטרו עשה ויעל נשיא ! ים מוקצה וארץן ההמנון אינו מהלל את האל במונחים כלליים בלבד , כי אם בהקשר המסוים של מעשה הבריאה ; לשם כך שילב המשורר בחיבורו ציטוטים ורמזים מתוך בראשית פרק א ' ) מבדיל אור מאפלה' וכר ( ' וירמיה נא , טו-טז ' ) עושה ארץ בכחר וכו . ( ' אך המשורר לא הסתפק ברימוז למקרא , אלא גם צירף לרמזים אלה קטעי פרשנות אגבית מעודנת ומתוחכמת . כך למשל : ד מבדיל אור מאפלה שחר הכין בדעת לבו ה אז ראו כול מלאכיו וירננו כי הראם את אשר לוא ידעו , 1105 ) טור כו ) 2 1 מונח זה חודש ונחקר לראשונה בעבודת הדוקטור של ג' ברזילי , 'פרשנות אגבית לספר בראשית המתועדת במגילות מדבר יהודה / אוניברסיטת בר אילן , תשס"ג . 2 הקטע מודפס כאן בחלוקה לפסוקים לפי : J . A . Sanders , The Dead Sea Psalms Scroll . lihaea 1967 , p . 137

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר