עם הספר

עמוד:ח

המאמרים בספר זה נכתבו בידי חוקרי ספרות קומראן , איש איש בתחומו . הם נועדו בראש ובראשונה לקורא המשכיל ולתלמידים באוניברסיטאות , אף על פי שברבים מהם יש תועלת גם לקורא איש המקצוע והמקצועות הסמוכים ; אמנם בחלקם יש חידושים , אבל לא לשם החידושים נכתבו . רוב המאמרים אינם סקירות מעין אנציקלופדיות המבקשות להקיף את הנושא שעליו נכתבו ממעוף הציפור , אלא סיכום של עיקר העניין הנדון אגב הפגשת הקורא עם הטקסטים גופם , ולא מעט גם עם תצלומיהם שיחרטו _ בתודעתו את הקיטוע , ואת הספק וההשלמה הכרוכים בקריאת הטקסט . לצד מתן מידע בסיסי על תחומים בחקר ספרות קומראן על פניהם השונים והמגוונים , מאמרים אלו מכוונים להזמין את הקורא למגע בלתי אמצעי עם החומר : בספר כלולות מובאות רבות מן הטקסטים מלוות בפירושים קצרים ; יש לקוות שפירושים אלו יסייעו בידי הקורא להבין טוב יותר גם טקסטים אחרים מקומראן . ברור שבדרך הנקוטה במאמרי ספר זה אי אפשר למצות את הנושאים הנדונים בהם וגם לא את כל הדעות שנאמרו במחקר בעניינים אלו , אולם אנו מקווים שהפגשת המתעניינים עם הטקסטים עצמם - עם לשונם ולא פחות מזה עם קטיעותם ועם בעיות האינטרפרטציה שלהם - תפתח פתח לקוראים להמשיך ולעיין בכתבי קומראן ובספרות המחקרית בתחום . המאמרים מפנים לספרים ולמחקרים קודמים , אולם אינם מכוונים למצות את ספרות המחקר ( ואין צריך לומר שספרות המחקר בהם מעודכנת לזמן הגשתם לדפוס , במקרים רבים כמה שנים לפני פרסום הספר . ( יש לזכור שהרבה בחקר קומראן כרוך בהשערות מסוגים שונים . ביטויי ההסתייגות הרבים בספר ' ) נראה , ' 'דומה , ' 'אפשר' 'לדעת חוקרים' וכיוצא באלה ) לא כשגרת לשון נכתבו , אלא הם משקפים את הספקות הכרוכים בפירושם של הטקסטים מקומראן , מבעיות קריאה והשלמה ופירוש ועד לקושי הכרוך בניסיון לשרטט את קווי המתאר הגדולים של המגילות ושל יהדות בית שני . לאור זאת מובן שמאמרים אחדים בספר חולקים זה על זה . כל מחבר כתב לפי הכרתו ובדרכו , ושאיפתנו הייתה לא לכסות על המחלוקות אלא לשתף את הקורא בבעיות הכרוכות בטקסטים . קטעי המגילות הרבים שהובאו כנתינתם , בתעתיק ובתצלום , נותנים ביד הקורא , לפחות במידת מה , אפשרות לעמוד על היחס בין המקורות ובין המסקנות הכלליות . מובן שגם בעניין הכרת המחלוקות ורקען אין במאמרים שבספר אלא טעימה ראשונה . לתעתיק הטקסטים , לפרשנותם ולהצגת הדעות החולקות - אחראי כל מחבר ומחבר . מאמרי הספר סודרו בארבעה שערים : בשער 'קומראן : האתר , העדה והכתבים' באים מאמרים העוסקים בסוגיות מבוא : נתוני הארכאולוגיה של קומראן , תולדות התגליות בקומראן , שאלת משמעותה של ספריית הכתבים של קומראן ובעיות בקריאת המגילות ובההדרתן . המאמרים בשער 'מגילות וסוגות' מציגים מגילות מרכזיות וסוגות אופייניות של טקסטים מקומראן - מטקסטים מקראיים ושכתובי מקרא ועד טקסטים כתתיים מובהקים - מן ההיבט הספרותי ועד ההיבט ההיסטורי . בשער 'לעולמן של המגילות' נבחנים נושאי חתך מרכזיים : פרשנות המקרא , הלכה ולוח , פרקי הגות ולשון המגילות .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר