עם הספר

עמוד:ז

עם הספר מגילות קומראן הראשונות התגלו בשנת . 1947 גילוין הרעיש את עולם המדע , והדי הרעש הזה הגיעו לחוגים רחבים , והסעירו את לבם ואת דמיונם גם של רבים מאלו הרחוקים מן הספרות היהודית . דורות רבים הייתה הספרות העברית והארמית של ימי בית שני ידועה רק בתרגומים ( בעיקר ליוונית ; ולפעמים אף התרגומים היווניים אבדו , ונשמרו רק תרגומים מן היוונית בלטינית , אתיופית , סלאבית , ארמנית ועוד , ( וכולם נשתמרו רק משום שנמסרו בכנסיות נוצריות . והנה לפתע התגלו כמה מגילות ואלפי קטעים ששרדו מתוך מאות מגילות , קטעים של ספרים במקורם העברי או הארמי , שחלקם היו ידועים באמצעות תרגומיהם ורבים אחרים לא היו ידועים כלל . גילוין של המגילות הוא אפוא אחת התגליות החשובות ביותר של המאה העשרים , והוא השפיע עמוקות על מחקרם של תחומים שונים : חקר הספרות היהודית הקדומה , ההיסטוריה של ימי בית שני , תולדות נוסח המקרא , פרשנות המקרא הקדומה , הספרות התלמודית , הנצרות , הלשון העברית , ועוד . החומר החדש שנתגלה האיר באור חדש את כל התחומים הללו , פתר שאלות ישנות והעלה שאלות חדשות . רוב קטעי המגילות התגלו בתוך פרק זמן קצר , אך פרסומם ארך עשרות שנים . אכן , בעוד לקהל הרחב ידועות בעיקר 'מגילות קומראן' ( או בשמותיהן האחרים 'מגילות מדבר יהודה' ו'המגילות הגנוזות , ( ' הרי כל הקרב אליהן יודע שלעתים קרובות המדובר בקטעים שרב בהם החסר והטעונים בדיקה והשלמה וידיעות בספרות ובלשון ודמיון ( וגם ריסון הדמיון ) כדי לדובבם אל נכון . בין ראשוני מהדירי המגילות וחוקרי עולמן שמור מקום של כבוד לחוקרים ישראלים , שפרסמו רבים ממחקריהם בעברית ; החוקרים המשתתפים בקובץ שלפנינו הם ברובם המכריע ממשיכי המחקר העברי והישראלי . ואולם באופן פרדוקסלי הקורא העברי יכול היה להתרשם מכתבי קומראן פחות משיכלו להתרשם קוראי שפות לועזיות שלרשותם עמדו ספרי מבוא מפורטים ותרגומים של הטקסטים . לרשות הקורא העברי לא עמדה סקירה עברית מעודכנת של מגילות קומראן , הכוללת את החומר החדש שהלך והתפרסם והעומדת על התפתחויות הדרמטיות בחקר המגילות , לא הייתה בידו מהדורה כוללת של המגילות ולא ניתן בידו מפתח לשוני וענייני לעולמם המיוחד של הטקסטים הכתובים בשפתו , ושהם חלק מתרבותו . פרופ' דוד רוזנטל , בשנים ששימש ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה של יד יצחק בן צבי , יזם ופעל להוציא לאור סדרה של מבואות ומחקרים בספרות הקדומה של ארץ ישראל , מפעל שנועד להפגיש את הקורא המשכיל עם נכסי הרוח והתרבות היהודיים שנוצרו בארץ ישראל בעת העתיקה . הספר שלפנינו מביא אל הקורא את עולמם של הטקסטים מקומראן , וחובר לו ספר נוסף : מהדורה חדשה מאת אלישע קימרון לטקסטים מקומראן , שכרך ראשון שלה יראה אור בקרוב בהוצאת יד יצחק בן צבי . שני מפעלים אלו משלימים זה את זה : פרקי המבוא שבספר המאמרים שלפנינו הם גם בבחינת מפתח ראשוני לקריאתם ולהבנתם של הטקסטים מקומראן בשלמותם .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר