רשימת המקורות של התעודות

עמוד:683

רשימת המקורות של התעודות רשימת המקורות לתעודות המתפרסמות בספר מסודרת לפי הארכיונים והאוספים השונים שבהם שמורות התעודות . ליד כל מספר של תעודה ( מודגש ) צוין מספר או שם התיק בארכיון . ארכיון מדינת ישראל : 9 תת 10 , 8 / 22 / תת 13 , 8 / 22 / פ 16 , 12 / 1552 / פ 17 , 12 / 1552 / פ 18 , 6 / 1553 / פ 20 , 6 / 1553 / פ 22 , 15 / 1553 / פ 24 , 6 / 1553 / פ 25 , 3 / 1552 / פ 27 , 1 / 1552 / פ 28 , 1 / 1552 / פ 29 , 14 / 1553 / פ 31 , 10 / 1553 / פ 34 , 14 / 1553 / 3 33 , 6 / 1553 / פ 39 , 8 / 1553 / פ 41 , 13 / 1553 / פ 42 , 12 / 1552 / פ 48 , 13 / 1553 / פ 53 , 11 / 1056 / ח 81 , 1 / 849 / ג 82 , 4701 / 5594 / ג 87 , 23 / 5433 / נ 93 , 2499 / 83 / א , 9 / 7233 / 95 א 97 , 14 / 7266 / ישיבות הממשלה החמישית , 98 גל 100 , 3 / 4604 / גל 104 , 2 / 902 / 3 102 , 5 / 4666 / פ 107 , 7 / 902 / גל 114 , 1 / 4647 / פ 117 , 1 / 902 / א 122 , 10 / 7920 / פ 123 , 1 / 902 / חצ 127 , 5 / 1959 / א 128 , 8 / 7231 / א 129 , 8 / 7479 / א 130 , 1 / 7921 / א 132 , 6 / 7924 / א 133 , 7 / 7239 / א 134 , 9 / 7939 / א 135 , 52 / 7224 / א 139 , 54 / 7230 / א 140 , 9 / 7229 / גל 141 , 5489 / 11892 / א 142 , 56 / 7230 / א 143 , 56 / 7230 / א 144 , 10 / 7936 / נ 146 , 4 / 206 / א 147 , 12 / 7935 / ג 150 , 5 / 6262 / א 153 , 33 / 170 / א 156 , 55 / 7230 / ג 158 , 2 / 6253 / גל 161 , 8214 / 11894 / א 165 , 21 / 7230 / א 166 , 4 / 7454 / חצ 167 , 3 / 5969 / א 169 , 3 / 4512 / א 172 , 4 / 7454 / א 173 , 2 / 4512 / א 175 , 4 / 7454 / א 176 , 4 / 2927 / א 177 , 3 / 7936 / א 178 , 2 / 7231 / א 181 , 2 / 7231 / א 182 , 3 / 7936 / א 183 , 3 / 7936 / א 184 , 2 / 7231 / א 185 , 12 / 7117 / א 191 , 6 / 7924 / א 196 , 3 / 7234 / א 197 , 4 / 7231 / חצ 199 , 4 / 7310 / א . 5 / 7634 / ארכיון יד לוי אשכול : 23 , 1963-1925 6 מכתבי אלישבע , 43 מכתבי אלישבע , 44 מכתבי אלישבע , 46 מכתבי אלישבע , 49 דברים בכנסים של מפא"י , 50 מפלגה מרכז מזכירות 51 , 39-36 דברים בכנסים של מפא"י , 52 מכתבי אלישבע , 54 מכתבי אלישבע , 57 מפלגה מרכז מזכירות 58 , 41-40 מפלגה מרכז מזכירות 60 , 42 מפלגה מרכז מזכירות 43 א , 61 דברים בכנסים של מפא"י , 63 דברים בכנסים של מפא"י , 66 מפלגה מרכז מזכירות 69 , 45 מכתבי אלישבע , 74 דברים בכנסים של מפא"י , 76 מכתבי אלישבע , 85 ס / מכתבים יוצאים / גזברות 99 , 51-50 א / מריניות השכר 101 , 57-56 מכתבי אלישבע , 103 מפלגה מרכז מזכירות 105 , 57-56 מכתבי אלישבע 108 , א / ברכות ותודות , 58 109 מפלגה מרכז מזכירות 112 , 59-57 מכתבי אלישבע , 113 מפלגה מרכז מזכירות 60 ב , 119 מפלגה מרכז מזכירות 126 , 61 הפליטים הערבים , 136 מפלגה מרכז מזכירות 64 א , 137 מגעים עם צרפת , 138 המתקת מים 145 , 64-63 פרשת לבון ב 148 , 3 הטית מי הירדן , 154 מפלגה מרכז מזכירות 155 , 65 מפלגה מרכז מזכירות 157 , 65 נאומים 66 א , 159 המסע לאפריקה 162 , 111 ר / ביטחון 163 , vn ר / ביטחון 168 , 1 נאומים 67 א , 171 מגעים מפלגתיים , 174 מפלגה מרכז מזכירות 187 , 67 ר / מפא"י 188 , 111 ר / יהדות ברה '' מ וערב , 190 ר / ביטחון 192 1 , 1 ר / ביטחון 193 , 1 v דברים בכינוסים של מפא"י , 200 ריאיונות ומסיבות עיתונאים . 69-66 ארכיון העבודה והחלוץ : 30 , IV-208-1-79 B 15 , iv-104-206-93 12 , iv-104-206-93 5 , iv-8-120-58 4 , iv-120-58 3 דוח הוועידה הרביעית של ההסתדרות החקלאית , 56 , IV-127-133 55 , IV-104-206-93 47 , iv-235-1-609 38 , iv-235-1-609 37 , iv-235-1-609 36 jv-235-1-609 35 , iv-235-1-609 32 ספריית הארכיון , . IV-406-98 118 , IV-250-72-1-933 67 , IV-208-1-3495 65 , IV-250-72-1-1016 64 הארכיון הציוני המרכזי : 80 , S 100 / 64 / 1 B 79 , S 100 / 63 B 78 , S 15 / 9603 77 , S 100 / 55 A 75 , S 5 / 322 72 , S 5 / 32 O 70 , S 25 / 2955 68 , SI 5 / 203 51 7 , 12 / 661 2 , 1 . 18 / 58 / 1 1 ספריית הארכיון , . A 245 / 199 115 , Sl / 2634 90 , S 100 / 937 88 , S 63 / 4 86 , SI 5 / 9603 84 , Z 6 / 329 83 ארכיון מפלגת העבודה הישראלית : . 2-932-1968-583 198 , 2-26-1953-13 92 , 2-24-1948-20 71 ארכיון ההגנה : . 80 / 299 / 26 73 ארכיון צה '' ל : . 63 / 1356 / 88 170 , 1395 / 230 / 72 89 ארכיון דגניה א : 14 לוי אשכול . ארכיון דגניה ב : 40 אספות חברים . ארכיון גורדוניה-מכבי הצעיר-התק"ם בחולדה : 106 א . א . 1 / 5 / 4 . ארכיון המכון למורשת בן גוריון : 94 התכתבות . ארכיון בנק ישראל : 195 א . 5 / 3 אוסף פרטי של סימה רודובה , פאלם הארבור : . 164 , 131 , 111 , 110 אוסף פרטי של דליה כרמל גולדשטיין , ניר יורק : 125 , 124 , 120 , 116 ( העתק שמור בארכיון מדינת ישראל בתיקים פ . ( 2-1 / 2947 / דברי הכנסת : . 194 , 189 , 160 , 152 , 151 , 121 , 91 " הפועל הצעיר . 62 , 26 , 21 , 11 , 8 : " " ניב הקבוצה . 59 , 45 : " ועידת העשרים של "הפועל הצעיר" בפתח תקוה : . 19

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר