ציונים ביוגרפיים

עמוד:671

יוספטל , גיורא . ( 1962-19121 נולד בגרמניה . למד משפטים וכלכלה בגרמניה ובשווייץ , ד"ר למשפטים . מזכיר עליית הנוער בברלין ומזכיר "החלוץ" בגרמניה עד עלייתו לא"י ב . 1938 חבר קיבוץ גבעת חיים . עסק בלונדון בפעולות להצלת יהודי גרמניה . ( 1939-19381 הקים פלוגת עבודה ברעננה כגרעין לקיבוץ גלעד . ( 19391 שירת בצבא הבריטי . ( 1945-1943 ) מנהל המחלקה לקליטה בסוכנות ה הוד ת . ( 1952-1945 ) חבר ההנהלה הציונית והסוכנות היהודיה : גזבר , ( 1957-19521 ראש ( משותף ) של המחלקה לקליטה . ( 1957-19531 ראש ( משותף ) של משלחה השילומים מגרמניה . ( 1956-1952 ) מזכ"ל מפא"י . ( 1959-1956 ) ח"כ מטעם מפא" . ( 1962-19591 שר העבודה , ( 1961-19591 שר השיכון והפיתוח . ( 1962-1961 ) יוספטל ( פינפוד , ( סנטה . ( -1912 ) נולדה בגרמניה . למדה משפט ם ובלבלה . ( 1933 ) פעילה בהכשרת בני נוער לעלייה לאי" . ( 1938-1934 ) נשאה לגיורא יוספטל ב . 1936 עלתה לא"י ב . 1938 חברת קיבוץ גבעת חיים . ( 1939-1938 ) נמנתה עפ מייסדי גרעין רעננה וחברה בו . ( 1945-19391 חברת קיבוץ גלעד מיום הקמתו , גזברית , מזכירה ומרכזת המשק . ( 1953-1945 ) חברה בהנהלת "קרן איחוד הקבוצות והקיבוצים" . ( 1954-1953 ) ח"כ מטעם מפא"י . ( 1956-1955 ) חברת הוועדה המרכזת של ההסתדרות ומק מת המחלקה לקליטה ופיתוח . ( 1960-1956 ) עובדת מזכירות "איחוד הקבוצות והקיבוצים" ומרכזת הפעילות הכלכלית שם . ( 1962-1960 ) מזכ"לית "איחוד הקבוצות והקיבוצים" . ( 1970-1967 , 1965-1962 ) ינאית בן צבי , רחל . 11979-1886 ) נולדה באוקראינה . ממייסדי " פועלי ציון" ברוסיה . ( 1906 ) עלתה לא"י ב . 1908 ממנהיגי פועלי ציון בא . '" ממייסדי ה"גימנסיה העבריה" בירושלים ומראשוני מוריה . ( 1908 ) ממקימי "השומר" . ( 19091 למדה באוניברסיטת ננס בצרפת והוסמכה כאגתנומית . ( 1914-1911 ) מיוזמי הקמת הגדודים העבריים באי" . ( 1918-1917 ) ב 1918 נישאה ליצחק בן צב , ' לימים נשיא המרינה . ממייסדי "אחדות העבודה" ( 1919 ) והסתדרות העובדים . ( 1920 ) פעילה מרכזית ב"הגנה" עם הקמתה . ( 19201 ממקימות " מועצה הפועלות . " הקימה משק פועלות בירושלים וניהלה אותו . ( 1928 ) חברה באספת הנבחרים ( 1944-1920 ) ובוועד הלאומי . ( 1931-1920 ) מקימת כפר נוער בעין כרם שבירושלים ומנהלתו . 11952-1948 ) עם מות בעלה ( 1963 ) התמסרה להקמת "יד יצחק בךצבי" ולפיתוחה . יערי ( ואלד , ( מאיר . ( 1987-1897 ) נולד בגליציה . ממייסדי "השומר הצעיר" שם . ( 19151 קצין בצבא האוסטרי במלחמת העולם הראשונה . מראשי השומר הצעיר בווינה ועד . ( 1920 עלה לא"י ב . 1920 עבד במסגרת פלוגת עבודה במקומות שונים . ממקימי ההסתדרות הכללית . ( 1920 ) מזכיר השומר הצעיר העולמי 1 מ . ( 1924 ממקימי "הקיבוץ הארצי" ( 19271 וממנהיגיו . חבר קיבוץ מרחביה ומ 1929 עד מוהון . ממייסדי מפ"ס 11948 ) ומנהיגה הבולט בעיקר לאחר היפרדות " אחדות העבודה" . ( 19551 ח"כ מטעם מפ"ם . ( 1973-19491 מראשי התומכים בהקמת ה"מערך" כץ מפ"ם למפלגת העבודה . ( 1969 ) יפה , אליעזר . 11942-1882 ) נולד כבסרביה . הקים בעירו את אגודת " דורשי ציון" . ( 1898 ) יצא לארה"ב להשתלמות חקלאית ( 1904 ) והקים בניו גירסי קבוצת הכשרה "האיכר הצעיר" . ( 1908 ) עלה לאי" ב 1911 עם כמה מחברי הקבוצה . קיבל עם חבריו את חוות כינרת לעיבוד עצמי . ( 1913-1912 ) ממייסדי הסתדרות הפועלים החקלא"ם בגליל ומראשיה . 0917-1912 ) מראשי "הפועל הצעיר . " הוגה רעיון מושב העובדים הראשון ( 1919 ) וממייסדי נהלל לפי דגם זה . ( 1921 ) ממקימי הסתדרות העובדים . ( 1920 ) ממייסדי "תנובה" ומנהלה הראשון . 11937-1928 ) ישראלי ( צ'רנימורסקי , ( בן ציון . ( 1954-18871 נולד ברוסיה . עלה לא" ב . 1906 פועל במושבות יהודה , בחוות כינרת , 11911-19081 בסגירה ובקבוצת הכיבוש בכפר אוריה . ( 1913-19111 עבר להתיישבות קבע בכינרת ( 1913 ) והיה מעמודי התווך של הקבוצה . ממקימי "המשכיר" . ( 19151 ממתנדבי הגדודים העבריים . ( 1918 ) ממייסדי "אחדות העבודה" ( 1919 ) והסתדרות העובדים . ( 1920 ) ממפתחי גידול התמרים והבננות בארץ . ממתנדבי הבריגדה היהודית . ( 1945-1944 ) מפעילי ה"בר חה" והרכש באירופה לאחר מלחמת העולם השנייה . נספה באסון המטוס בקיבוץ מעגן . כצנלסון , ברל . ( 1944-18871 נולד בביילורוסיה . עלה לא"י ב . 1909 פעיל בהסתדרו ות הפועלים החקלאים ביהודה ובגליל . פועל בחווה כינרת וממנהיג השביתה בחווה . ( 1911 ) ממקימי "המשכיר" . ( 1916 ) ממתנדבי הגדודים העבריים . ( 1918 ) חבר הנהלת הוועד הזמני ליהוד א"י . ( 1920-1918 ) מיוזמי הקמת "אחדות העבודה" , ( 1919 ) ממנהיגיה הבולטים ועורך ביטאונה . ממייסדי הסתדרות העובדים . ( 1920 ) חבר אספה הנבחרים ( 1944-1920 ) והוועד הלאומי . ( 1931-19201 "סד את " דבר" ( 1925 ) והיה עורכו הראשון עד מותו . ממייסדי מפא"י ( 1930 ) וממנהיגיה הרעיוניים . הקיפ את הוצאת "עם עובד" 119421 והיה עורכה הראשי עד מותו . כרמל ( ויזר , גולדשטיין , ( דליה . ( -1935 ) נולדה בא"י . מזכירתו של ראש אמ"ן בנימין גבלי בעת שירותה הצבאי . ( 1955-19531 עובדת שגרירות ישראל בלונדון . ( 1957-1955 ) מזכירה ראשיה של לוי אשבול במשרד האוצר . ( 1960-1957 ) עובדה משרד ה"בונדס" והמשלחת הכלכלית הישראלית בניו יורק . ( 1962-1960 ) עובדה סניף " אל על" בניו יורק 1 מ . ( 1963 כרמל ( זליצקי , ( משה . 1-19111 נולד בפולין . עלה לא"י ב . 1924 עבד כסדר בדפוס והיה פעיל בהסתדרות הנוער העובד . חבר נעז . ( 1964-1937 ) הצטרף ל"הגנה" . ( 1938 ) מדריך בקורס מפקד מחלקות של ה"הגנה" , ( 1939 ) נתפס עם חבריו וישב בכלא עכו . ( 1941-1939 ) מפקד קורס מפקדי מחלקות של ההגנה . ( 1943 ) קצין גדנ"ע ארצי . ( 19441 מפקד הגליל התיכון , ( 1947-1945 ) מפקד מחוז חיפה , 11948-19471 מפקד חזיה הצפון במלחמת העצמאות ואלוף פיקוד הצפון . ( 1950-1948 ) השתחרר מצה"ל בדרגת אלוף . ( 1950 ) לימודים אקדמיים בירושלים ובפריס . ( 1953-1950 ) שליח "הקיבוץ המאוחד" לפריס . ( 1953 ) חבר מפא"י , ממקימי "אחדות העבודה" . ( 1944 ) מפעילי מפ"ם , ממקימי אחדות העבודה המחודשת . ( 1954 ) ח"כ מטעם אחדות העבודה ומפלגת העבודה . 11977-1958 ) שר התחבורה . ( 1969-1965 , 1959-1955 ) עורך "למרחב" . ( 1965-1960 ) לבון ( לוביאניקר , ( פנחס . ( 1976-1904 ) נולד בגליציה המזרחית . פעיל ב"שומר הצעיר / ' ממייסדי תנועת "גורדוניה" ומנהיגה האידאולוג . ( 19251 עלה לאי" ב 1929 בראש גרעין ההתיישבות של התנועה והתיישב בחולדה . פעל לאיחוד בין "חבר הקבוצות"

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר