ציונים ביוגרפיים

עמוד:669

החברה . ( 1967-1955 ) סגן יו"ר ה"מגבית המאוחדת לישראל" . ( 1974-1960 , UIA ) יו"ר הוועדה המייעצת של "בנק לאומי לישראל" בניו יורק . ( 1968-1965 ) הקסטר , מוריס . ( 1990-1891 ) נולד בארה"ב . מנהל מוסדות צדקה יהודיים שם . ( 1929-1915 ) ד"ר לפילוסופיה מאוניברסיטת הרוורד . ( 1924 ) מזכיר "ועדת הסקר הארץ ישראלית" . ( 1929-1927 ) נציג ה"לא ציונים" בהנהלת הסוכנות היהודית המורחבת , ( 1938-1929 ) מנהל קרן החירום לשיקום נזקי מאורעות הרפ"ט וראש המחלקה להתיישבות . ( 1938-1931 ) חזר לארה"ב ב . 1938 סגן נשיא הפדרציה של הארגונים הפילנתרופיים היהודיים בניו יורק . ( 1967-1941 ) הרמן , אברהם . ( 1992-1914 ) נולד באנגליה . למד משפטים באוניברסיטת אוקספורד . עלה לא"י ב . 1938 שליח ההנהלה הציונית לדרא"פ . ( 1940-1939 ) ראש היחידה האנגלית במחלקה לנוער וחלוץ בהסתדרות הציונית . ( 1947-1940 ) סגן מנהל לשכת העיתונות הממשלתית ומ"מ מנהל החטיבה לעיתונות ומידע במשרד החוץ . ( 1949-1948 ) קונסול כללי במונטריאול . ( 1950-1949 ) מנהל המשרד הישראלי להסברה בוושינגטון ויועץ המשלחת הישראלית לאו"ם . ( 1953-1950 ) קונסול כללי בניו יורק . ( 1955-1953 ) סמנכ"ל במשרד החוץ . ( 1956-1955 ) חבר הנהלת הסוכנות היהודית וההנהלה הציונית וראש מחלקת ההסברה בסוכנות . ( 1959-1956 ) שגריר ישראל בארה"ב . ( 1968-1959 ) נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים . ( 1983-1968 ) הרצפלד ( פוסטרלקו , ( אברהם . ( 1973-1888 ) נולד באוקראינה . חבר צ"ס מ . 1906 הוגלה לסיביר . ( 1914-1910 ) ברח ועלה לא"י ב . 1914 פועל חקלאי . פעיל ב"פועלי ציון" . ( 1919-1914 ) חבר מרכז הסתדרות פועלי יהודה . ( 1919-1915 ) ממקימי "אחדות העבודה" ( 1919 ) והסתדרות העובדים . ( 1920 ) יו"ר הנהלת המרכז החקלאי ( מ ( 1919 וממעצבי העשייה החקלאית וההתיישבותית בא"י . חבר הוועה"פ הציוני ( מ ( 1921 וחבר הוועד המנהל של הסוכנות היהודית ( מ . ( 1929 מיוזמי מפעל התיישבות האלף בשנות השלושים והקמת יישובי "חומה ומגדל . " יו"ר מועצת המנהלים של "ניר . " חבר דירקטוריון קק"ל . ח"כ מטעם מפא"י . ( 1965-1949 ) וייצמן , חיים . ( 1952-1874 ) נולד ברוסיה . הצטרף לתנועה הציונית ב 1901 והיה מראשי ה"פרקציה הדמוקרטית . " מרצה לכימיה באוניברסיטת מנציסטר . ( 1904 ) במלחמת העולם הראשונה עבד ככימאי במשרדי הארמירלות הבריטית . פעיל במגעים שהביאו להקמת הגדודים העברייס . ( 1918-1917 ) עמד בראש הפעילות המדינית שהביאה להצהרת בלפור . ( 1917 ) עמד בראש ועד הצירים . ( 1918 ) נשיא ההסתדרות הציונית העולמית . ( 1946-1935 , 1931-1920 ) נשיא מועצת המדינה הזמנית . ( 1949-1948 ) נשיאה הראשון של מדינת ישראל . ( 1952-1949 ) וייצמן , עזר . ( -1924 ) נולד בא"י . התגייס לצבא הבריטי . ( 1942 ) מהמתנדבים הראשונים מא"י בביה"ס לתעופה ברודזיה . ( 1943 ) טייס חיל האוויר הבריטי במצרים ובהודו ( עד . ( 1946 חבר באצ"ל . ( 1948-1946 ) למד אווירונאוטיקה באנגליה . ( 1947-1946 ) ממקימי חיל האוויר הישראלי . ( 1947 ) מבכירי טייסי הקרב במלחמת העצמאות ומפקד טייסת הנגב . מפקד טייסת הקרב הראשונה של חיל האוויר . ( 1949 ) ראש אג"ם בחיל האוויר . ( 1950 ) מפקד כנף . ( 1957-1952 ) ראש מחלקת אוויר . ( 1958-1957 ) מפקד חיל האוויר . ( 1966-1958 ) ראש אג"ם במטכ"ל . ( 1969-1966 ) לימים נשיא מדינת ישראל . וילקנסקי , ראה אלעזרי-וולקני . ויץ , יוסף . ( 1972-1890 ) נולד ברוסיה . עלה לא"י ב . 1908 פועל חקלאי ושומר . פעיל ב"הפועל הצעיר . " ממייסדי הסתדרות פועלי יהודה . ( 1911 ) מנהל החווה החקלאית בסגירה ( מ . ( 1915 מפקח על המטעים ביישובי ההסתדרות הציונית . ( 1932-1919 ) מנהל מחלקת הקרקעות והייעוד של קק"ל , ( 1949-1932 ) ראש מנהל פיתוח הקרקע של קק"ל , ( 1959-1950 ) חבר הנהלת לשכתה הראשית . ( 1959-1950 ) חבר דירקטוריון קק"ל , ( 1972-1950 ) מ"מ יו"ר הדירקטוריון . ( 1972-1961 ) חבר דירקטוריון "קרן היסוד" . ( 1961-1952 ) מייסד ומנכ"ל של מנהל מקרקעי ישראל . ( 1964-1960 ) ויץ , רענן . ( 1998-1913 ) נולד בא . "' בנו של יוסף ויץ . מהנדס חקלאי בתואר ד"ר מאוניברסיטת פירנצה . שירת בצבא הבריטי בתפקידי מודיעין . ( 1945-1942 ) אחראי מפכ"ם ( מפעלים כימיים ) בצה '' ל במלחמת העצמאות . איש המחלקה להתיישבות חקלאית של הסוכנות היהודית ( מ , ( 1938 מ"מ מנכ"ל המחלקה , ( 1954-1946 ) מנכ"ל המחלקה , ( 1963-1954 ) סגן חבר בהנהלת הסוכנות ומנכ"ל הסוכנות . ( 1963-1962 ) חבר הנהלת הסוכנות וראש המחלקה להתיישבות בסוכנות > מ . ( 1963 יו"ר המכון הלאומי והאוניברסיטאי לחקלאות . ( 1966-1960 ) יו"ר המרכז לחקר ההתיישבות ומ . ( 1961 יועץ לתכנון אזורי בארצות שונות מטעם הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי . ( 1968-1963 ) ורבורג , פליקס מוריץ . ( 1937-1871 ) נולד בגרמניה . הגיע לארה"ב ב . 1894 חתנו של יעקב שיף ומן השותפים המרכזיים בבנק "קוךלב" שבבעלותו ןמ . ( 1895 יו"ר הגיו נט . ( 1932-1914 ) אחרי מלחמת העולם הראשונה תומך מרכזי במפעל ההתיישבות בא"י ובאוניברסיטה העברית בירושלים . מאדריכלי היזמה להרחבת הסוכנות היהודית ( 1929 ) והיו"ר הראשון של הוועד המנהל שלה . ( 1930-1929 ) התפטר מתפקידו במחאה על ה"ספר הלבן" ( 1930 ) אולם הוסיף לפעול במועצת הסוכנות . עמד בראש פעולות העזרה באמריקה למען הפליטים היהודים בגרמניה 1 מ . ( 1933 דבוטינסקי , זאב ( ולדימיח . ( 1940-1880 ) נולד ברוסיה . מראשי הציונות הרוסית . ( 1914-1903 ) מפעילי ה"הגנה העצמית" באודסה . ( 1903 ) פעל באיסטנבול מטעם ההסתדרות הציונית . ( 1910-1909 ) יזם ( עם יוסף טרומפלדור ) את הקמת גדוד נהגי הפרדות . ( 1915 ) עמד בראש המאמצים להקמת הגדודים העבריים . ( 1918-1916 ) שירת כקצין בגדוד העברי הראשון ( הגדוד ה 38 של קלעי המלך ) והגיע במסגרת זו לא"י . ( 19181 חבר ועד הצירים וראש מחלקתו הפוליטית . ( 1919-1918 ) נאסר בגין השתתפותו בארגון הגנת יהודי ירושלים . ( 1920 ) חבר אספת הנבחרים ( 1940-1920 ) והוועד הלאומי . ( 1931-1921 ) חבר ההנהלה הציונית ומנהל מחלקת התעמולה וההסברה בה . ( 1923-1921 ) ייסד את בית"ר . ( 1923 ) הקים את "הברית העולמית של הרוויזיוניסטים" ( הצה"ר , ( 1925 ועמד בראשה . הנהיג את פרישת התנועה הרוויזיוניסטית מן ההסתדרות הציונית ואת הקמת "ההסתדרות הציונית החדשה" ( הצ"ח , ( 1935 ועמד בראשה . נפטר בארה"ב ועצמותיו הועלו לישראל ב . 1964

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר