ז. מאבק בין־לאומי ומחלוקת פנימית בנושא השטחים

עמוד:650

. 198 אל פנחס ספיר ירושלים , כ"ז בחשוון תשכ"ט , 18 בנובמבר 1968 אישי כידוע לך לא הייתי בקו הבריאות , אולם משירד קו החום - דיברתי עם יעקב ארנון ובין השאר הבעתי דעתי שיש לאשר השקעות ברמת הגולן . ממילא מובן כי יש לפתח את ההיאחזויות . יש מספר אנשים המעוניינים להקים יישוב חצי עירוני שיתבסס על תיירות , מלאכה וכדומה ויש לעזור על ידם . הוא הדין לגבי בודדים הרוצים להתיישב בקוניטרה . קבעתי את יחסי החיובי לזאת והוא הדין ביחס לאישור עקרוני להיאחזויות נוספות בבקעת הירדן . הייתי מעוניין לדעת דעתך בעניין . בברכה לוי אשכול . 199 דברים בישיבת ממשלה ירושלים , י"א בכסלו תשכ"ט , 2 בדצמבר 1968 ו 1 אשתדל לומר דברים כאילו בפורמולות . האם אנחנו מסכמים עכשיו או לא מסכמים ? אולי אנחנו מסכמים , אבל לא בפעם האחרונה . זה כמה חודשים מהלכים בארץ בעיתונות ובאספות דיבורים וויכוחים ומאמרים ומצבי רוח . ( א ) אני הייתי רוצה שנחליט היום שיושם גבול בציבור לדיבורים של שרים על דברים שהם עדיין בחילוקי דעות בינינו . ( השר ז' ארן : זה אינו חל על אלה שלא דיברו עדיין בציבור ( . טוב שיושם גבול לדיבורים של שרים בציבור גם על דברים שהם עדיין בחילוקי דעות וגם על דברים שעדיין לא התגבשו אצלנו . מדובר גם על שרים שכבר דיברו ויכולים עוד הפעם לדבר וגם על אלה שלא דיברו . אני בטוח שזה לבריאות העניינים . אני דואג גם לזה שערבים קצת יותר מדי יודעים מה אנחנו חושבים ומדברים וכר . ' ( ב ) על הדמוגרפיה . רוצה אני לומר למר בגין ולאחרים . כל מאה אלף ערבים - אני לוקח יחידה - זוהי עוד פצצת זמן למדינת ישראל . ואל נתווכח אם זהו מיליון בדיוק או . 1 , 400 , 000 אנחנו עומדים בפני אפשרות , שאם נסכם כל מה שיהיה לנו , יהיה לנו 1 , 500 , 000-1 , 400 , 000 ערבים מול 2 , 400 , 000 יהודים כיום . ואני מתחלחל עם כל הסנטימנטים שלי ואהבת האדם . בדרך כלל יש לי יחס של קרבה לערבים אבל לפני המלחמה ואחרי המלחמה הוקמו מדינות ערביות ומספרן הגיע ל 13 או , 15 ואצלן שטחים ללא גבול , ואשר למים - חשרת מים . הן צריכות רק לרצות לפתור את השאלות , יוכלו לפתור את השאלות . ואולי גם ירצו לפתור את השאלה שלנו , של העם היהודי ! אבל אני אומר שכל מאה אלף ערבים זוהי עוד פצצת זמן למדינת ישראל . עוד 600 , 000 ערבים אלה עוד 6 פצצות זמן , וכל פצצה נוספת זמנה קצר יותר . ( ג ) לזה אני מוסיף מה שכבר נאמר שניאלץ להחזיר פליטים של המלחמה הזאת . אנחנו כבר עושים לאט לאט , כי אנחנו כאמת יהודים רחמנים בני רחמנים . אישרנו להם 7 , 000 רישיונות . עכשיו אין הם באים . אם באמת כל כך טוב להם שם , מצוין ,

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר