ז. מאבק בין־לאומי ומחלוקת פנימית בנושא השטחים

עמוד:649

ארצות הברית . תגובה חריפה מצר ארצות הברית על ההצעות הסובייטיות האחרונות , ברוח תגובתך האיתנה לאחרונה על איומים וצעדים סובייטיים באירופה , לא יותירו מקום לטעות . אני עומד בתוקף על דעתי כי יש לעשות זאת במאמץ לפנות את הדרך לעיסוק בדיונים מעשיים וראליסטיים בתוך מסגרת שליחותו של יארינג . עמדת ארצות הברית כפי שנוסחה ב 10 בספטמבר ועמדת ישראל קרובות זו לזו בדרך כלל . אך טבעי הדבר שנעמוד שכם אחר בטיפול הטקטי במצב , ועודדתי את שר החוץ אבן להשתדל למצוא גישה הרמונית מעין זו שהפעלנו בשנה שעברה . המצב הוא שאין לכם מחלוקת עם ישראל בענייני פרוצדורה , אלא שפעורה תהום רחבה בינינו לבין המדיניות הסובייטית קע"מית . בבעיית ישראל-ירדן פועלים כוחות שונים וקיימות אפשרויות שונות אשר על אורותיהם יעמוד שר החוץ בקשר עם ממשלתך . רצוני לחזור לבעיה החיונית של מאזן הכוחות , במיוחד האווירי , באזורנו . מאז שרנו בכך בינואר האחרון גברה התעצמות כוחות האוויר הערביים מהר מן החזוי . בינתיים כוחה האווירי של ישראל לא הדביק את הקצב . כתוצאה מכך קמה לתחייה העמדה הלוחמנית של קע '' ם ועמה התעוררה הסכנה של פרובוקציה צבאית . קהיר מאמינה עתה באפשרות של פתרון צבאי בסופו של דבר . היא לא האמינה בכך לפני כמה חודשים . לא מאוחר עדיין להפיג את האשליה הזאת . מסופקני אם ניתן לצפות להתקדמות בתחום הפוליטי כל עוד אמונה מחודשת זו בפתרון צבאי לא נותצה . אני חוזר על אמונתי האיתנה בטיפולך האישי בעניין זה ברוח שבה דנו יחד בדברים הללו . אנו עוברים לתקופה קריטית , אדוני הנשיא , אשר בה נעשים ניסיונות להציב טריז בינינו ולחדש את הסכנות אשר מהן ניצל עמנו בקרבנות גדולים לפני 15 חודש . לעמדותיך במשך 15 החודשים האלה , עמדות מדיניות נועזות שפניהן לעתיד , חשיבות היסטורית של ממש . החיפוש אחר השלום במזרח התיכון לא יהיה מהיר או קל , אך ישראל מצדה לא תוותר עליו . חשוב שלא נאבד את הסבלנות ושלא נתייאש . אהיה בחצי הכדור המערבי בדצמבר , בביקור בבירות אמריקה הלטינית , ואשמח אם אוכל לזכות בהזדמנות להביע לפניך אישית את ההערכה הנצחית של בני עמנו על העצמה והנאמנות של תמיכתך . בנאמנות לוי אשכול , ראש הממשלה . 197 מברק אל אבא אבן , ניו יורק ירושלים , 5 בנובמבר 1968 סודי ביותר -בהול לשלך 36 שתמציתו הובאה לידיעת ועדת השרים הבוקר ובעקבותיה - הכרחי כי בהזדמנות קרובה , בהמשך מגעיך עם ארצות הברית , תטעים סיכומנו מ 31 . 10 לאמור : "גבול בטוח בין ישראל ומצרים מחייב שינויים בגבול הבין לאומי שעבר לרבות - כמובן מאליו - השארת רצועת עזה בתחומי ישראל , המשך השליטה הישראלית בשרם א שייך תוך רציפות טריטוריאלית עם מדינת ישראל והסדרי ביטחון חיוניים אחרים . סיכומים אלה של הממשלה באים במקום ההודעה מ . " 19 . 6 . 67 חזק ואמץ במערכה וברכות , אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר