ו. מדיניות של שלום, התיישבות ופעולות נגד של הערבים

עמוד:642

אני רוצה להזכיר לבית כי מלכתחילה התנתה הממשלה את ישיבת המתנחלים בחברון בכך שינהגו לפי הוראות הממשל . בדברי הקודמים הבהרתי כמדומני במידה מספקת , כי אני יודע שלא קשה להדליק תבערה מכל הצדדים . ובכן המתנחלים נכנסו למקום כמבקרים והעמידו את כולנו לפני עובדה . לא טוב , אבל כך קרה . הפיכת ההתנהגות הזאת לשיטה בכל עניין , כקטן כגדול , תערער את עצם סמכותו של הממשל , אם לא למעלה מזה . רומני ששום אזרח ישראלי שביטחון המדינה יקר לו לא יוכל להסכים שיהיה מכשיר לדבר מה . לא כך צריכים חבר הכנסת רפאל וחבריו ואחרים לחנך את עצמנו , את היהודים שישנם ואלה שיבואו , כיצד מתיישבים ונאחזים בכל מרחבי ישראל . עצם ההחלטה לבטל היתרי שהייה שניתנו - נאמר זאת בפשטות ובגלוי - על רעתי ועל דעת שר הביטחון , מפני אי ציות להוראות הממשלה , עומדת כידוע לדיון בממשלה ; והריון לא נסתיים מפני ששר הביטחון לא יכול היה להשתתף בישיבה ולא רצינו לקיימה בהיעדרו . ערעור לפני הממשלה הוא לגיטימי , והממשלה תדון בו במלוא האחריות . אבל ערעור סמכות בשדה איננו לגיטימי ואף איננו נושא לדיון . לממשל הצבאי יש או צריך להיות מה שקוראים "סטנדינג אורדר ; " הוא צריך לשמור על הסדר , על יוקרתו , וזה לטובת העניין , אולי גם לטובת היאחזות יהודים ברחבי ישראל . אינני סבור שנצא נשכרים מדיון פומבי נוסף בעניין , ובוודאי אין אני מניח לרגע שאלה שתבעו זאת - וביניהם חבר הכנסת תמיר , שתבע שנקיים פה בירור , מתי ניישב את חברון , איך ניישב את חברון וכר' - חושבים כך . הדבר יידון במקומות ממשלתיים ממלכתיים ששם הוא צריך להידון . אמרתי שאינני סבור שנצא נשכרים , אף על פי שאין בדעתי כלל להתחמק מלשמוע ביקורת ומלהשיב עליה . חבר הכנסת תמיר , סמוך עלי ועל הממשלה , עלי כעל אחר מן הממשלה , שיש לי מה להשיב לך ולכל המשיגים על דרך הממשלה בכלל ובעניין זה בפרט . אינני צריך אפילו להיכנס לקווליפיקציות של הפולמוס שהתפתח פה ביניכם , בין כל אלה שהשתתפו בדיון , מעל לדוכן ושלא מעל לדוכן . כשיהיה צורך לברר את הדבר הזה ויהיה לי מה להגיד - צריך לעשות זאת בגילוי לב , שאיננו אפשרי אלא במסגרת מתאימה יותר , אם לא חשקה נפשכם ( ואשתמש במילה שהיא פרלמנטרית ) בדמגוגיה . יש דברים שעיקרם חשוב , אבל אופן בירורם , מקום בירורם , תקופת בירורם - עצם הדברים האלה הם דברים הגובלים בדמגוגיה והגורמים לגישה דמגוגית לעניין . ( חבר הכנסת א' טיאר : המילה "דמגוגיה" היא כבר נשק חלוד ( . נניח . אבל אינני בטוח שנשק חלוד איננו מסוכן יותר מנשק ממורט . אני מציע אפוא , רבותי חברי הכנסת וגברתי היושבת ראש , להעביר את העניין לוועדת החוץ והביטחון . חברה בקבוצת המתנחלים בחברון בפתח מגוריהם בעיר , 10 באוגוסט 1968

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר