ה. מאמצים להגברת העלייה והביטחון

עמוד:631

חלפה שנה וכיום העלייה היא צורך המשק לא פחות משהמשק הוא צורך העלייה , ולא אהיה כמגלה סוד אם אומר כי בקצת ענפים התפתחותנו כיום מוגבלת מחמת דלות העלייה . המסקנה מכל אלה אחת - קליטת קבע - לממשלה . ובעצם כבר עכשיו , לפני קביעת מסגרות , הממשלה פועלת בעניין זה . מלבד דברים כגון הוועידה הכלכלית , אזכיר כאן מהנחות שונות לעולים שכבר נתגבשו בנוהג ובתקנה . החוק לעידוד העלייה שיובא בקרוב לכנסת , ייתן מסגרת חוקית , ירחיב הנחות , יקבע זכויות חיוביות ויקים כלים למימוש הדברים , ועור יפורט הדבר כשיוגש החוק לכנסת . וחברים , כשם שברור שקליטה בימינו לא תיתכן אלא בידי המדינה , כך ברור שארגון יהודים לעלייה הוא עניינו של העם היהודי . יש אמנם ממשלות המטפלות בעידוד הגירה לתחומיהן . אך מסופקני אם יש בירי ממשלה להקים , לקיים ולפתח תנועה ציבורית מחוץ לגבולותיה . כל איש , כל ציבור , כל ארגון שבעם היהודי הוא בפוטנציה ציוני ועולה , לבם אש יוקדת לישראל , אבל דרושה צבת ראשונה , אבן שואבת , ולא רק בימי משבר המעוררים את הכל , אלא גם בימים רגילים . נר תמיד , שאינו כבה , אפילו כשהוא זעיר , וממנו תידלק האש . ואין כיום מכשיר , מלבד ההסתדרות הציונית , המוכן לשאת בתפקיד הזה . המגבלות , הוויכוחים והאכזבות הכרוכים בזה ידועים לכולנו . יש עליות וירידות בחיי תנועות . ומותר לקוות לעלייה תרתי משמע . נקווה שעוד יפיץ נר התמיד אור יקרות . מוטל עלינו לעורר את ההסתדרות הציונית למלא את תפקידה , להזרים לשם כך מיטב הכוחות . היא זקוקה לריענון , לחידוש . אחרי שנעשה את הדבר הזה נוכל לגלות ולמצות את מלוא יכולתה . ואין הדבר מפחית כלום מן התביעה לכל גוף וארגון יהודי לעשות למען העלייה . אדרבה - תהיה קנאת חיבת ציון , קנאת הגשמה עצמית . ישראל נושאת עיניה אל כל היהודים ומצפה להם . ואולם כיום יש כתובת מובהקת אחת לארגון לעלייה - ואני מקווה שהקונגרס הציוני הקרוב ייתן דחיפה גדולה למימוש תנועת העלייה בעולם היהודי . ומי שמארגן לעלייה צריך שיארגן גם את העלייה עצמה . ובכן , חברים , אי אפשר למתוח קו יעיל וראוי בין ארגון העלייה עצמה לבין הקליטה הראשונית . אודה ולא אבוש : איני יודע לתחום תחום ברור מראש , לומר - עד כאן קליטה ראשונה ומכאן ואילך קליטת קבע . ייתכן שזה גבול נודד והחיים יורונו דרך . בעיני - אלו זוטות . לכאורה הרעת נותנת שמי שמביא עולה לאנייה , חייב בקבלת פניו בחוף , בהכנסת אורחים ראשונה . והצורות שונות . לא ייתכן שעולה יבוא לממשלה ויאמר : ההסתדרות הציונית הבטיחה לי אולפן , היכן הוא ? ואולי הוא הדין בלינת לילה ראשון . רק אחרי שנתקיימו ההבטחות האלה , ובידי המבטיח , ובמימון העם היהודי כולו , שאינו יכול ואינו צריך להיות חלק מתקציב המרינה , בא תורה של קליטת הקבע . ברור שהמעבר מרשות לרשות תובע בדרך הטבע זמן ומצריך פעולה וטיפול . כפי שתבינו , אני תומך בהצעה המאוחדת האומרת בפשטות חלוקה כזו : ארגון תנועת העלייה , העלייה עצמה וקליטה הקרויה ראשונית - להסתדרות הציונית . קליטת קבע - כלומר תעסוקה , פרנסה , קליטה חברתית - למדינה , לציבור , לממשלה . ועל כל אלה חובות העלייה והקליטה מוטלות על כולנו ומחייבות את כולנו להיחלץ להן .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר