ד. הקמת "מפלגת העבודה הישראלית"

עמוד:614

לצאת מהן . התנועה חייבת ביצירת תנאים מתאימים ובבדיקת מסגרות וצורות שנתעצבו בעבר על ידי צורכי העבר , כדי שנביא ונקלוט עולים רבים . יודע אני כי כל אחד מאתנו שבוי במידה מסוימת על ידי העבר . עלינו לחרוג משבי זה - אל צורכי העתיד . ואין הדברים אמורים רק במדיניות ובמסגרות כוללות ממלכתיות . חובת המעשה מוטלת על כל אחר מאתנו . על כל אזרח הבא במגע פורמלי או בלתי פורמלי עם העולה או מועמד לעלייה . על כל פקיד אשר במעשיו יכול לעזור לקליטת העולים . על כל מורה , נער ונערה היכולים לחבב ביחסם את ישראל . על כל אחד מאתנו מוטלת החובה לעשות כל מה שהוא יכול , לצאת לקראת העולה , להסביר לו פנים ולהקל עליו חבלי קליטה . תנועת העבודה המאוחדת וכל חבריה חייבים להיות חלוצים בכך . אל יסתפק האדם בביקורת הזולת . יקום ויעשה ! ואף גם זאת - קידומה של הכלכלה הלאומית מוטל עלינו בכל כובדו . ניסיונה של השנה האחרונה לימד אותנו שוב לדעת עד כמה כלכלה מפותחת , בריאה , עצמאית , היא תנאי מוקדם לעצמאות מדינית ולעצמה ביטחונית . הישגינו הכלכליים - עמדו לנו . עם זאת ראינו עד כמה עודנו רחוקים מהשגת מטרותינו הכלכליות של משק גדול , מתפתח , קולט ועומד ברשות עצמו ; משק המיישב את שממות הארץ ומשקה את הקרקע הצחיחה ; משק תעשייתי , מודרני המתבסס על המדע והישגיו . כאן מקומה של המפלגה המאוחדת יכול להיות מכריע . המפלגה על כל שלוחותיה - בממשלה , בהסתדרות , באיגוד המקצועי , במשק הממלכתי והפועלי , בתנועה הקיבוצית , המושבית , הקואופרטיווית ובמלאכה - חייבת לעשות יותר משעשתה ער כה , הרבה יותר , כדי להגדיל את פריון העבודה והייצור ; כדי להבטיח גידול בהשקעות יצרניות , בכדאיותן וברווחיותן - ויהיו המשקיעים אשר יהיו - פרטיים , ציבוריים , ממלכתיים , הסתדרותיים , מקומיים או משקיעי חוץ ; כרי להגדיל את הייצוא ואת האספקה העצמית של המשק בקצב הדרוש , על אף תנאים בלתי נוחים של הסחר הבין לאומי - והקצב הדרוש הוא מהיר יותר מכל מה שהושג ער כה . וייאמר כאן , בוועידה חגיגית זו , ברורות : מאמץ בניין הארץ מחייב גיוסה של כל יזמה בונה , ויהיה מקורה אשר יהיה . כלכלתנו היא פלורליסטית באופיה - וכך תישאר . על כן נעודד כל יזמה ונעניק יחס שווה ותנאי עידוד שווים לכל מי שמוכן לתת מכוחו ומיזמתו לבניין הארץ . גם המאמץ הכלכלי מחייב את כולנו להשתחרר מתפיסות נושנות , מאמות מידה שהיו טובות ודרושות לשעתן , ושאינן הולמות עוד את מציאותנו המתפתחת במהירות כמעט מהפכנית . נלמד לקח ממדינות גדולות שהיו עשירות ומתקדמות וכיום הן שרויות במשבר משום שלא השכילו להתאים את עצמן לתנאים המשתנים . אני בטוח שמפלגתנו המאוחרת תוכל לעשות רבות כדי להשיג את מטרותינו הכלכליות . טקס החתימה על אמנת היסוד של מפלגת העבודה ב"בית אלישבע" בירושלים , 21 בינואר . 1968 מימין לשמאל : גולדה מאיר , לו אשכול , ישראל גלילי ורחל ינאית בן צבי

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר