ד. הקמת "מפלגת העבודה הישראלית"

עמוד:613

. 187 דברים בוועידת הייסוד של מפלגת העבודה ירושלים , 21 בינואר 1968 בשחר ימיה של התנועה יצאנו , בנתיבים שונים , לעבור את העם ואת תחייתו . שונים היו הנתיבים , אבל כולם הובילו למקום אחד - להקמת תנועת העבודה העברית בארץ ישראל . במצוקת המציאות ולאור התקוות התקרבנו וניגש איש אל אחיו . ידענו כי גורלנו קשרנו לעשות אגודה אחת . מטרות היסוד של תנועתנו לא נשתנו . הצורר באחדות אף הוא לא נשתנה , גם אם נשתנו התנאים והאמצעים . גם אם מאחורינו הישגים גדולים ומפוארים . בשם האידאלים של הציונות הסוציאליסטית , ולשם השגת מטרותינו המשותפות , אנו חוזרים ומתאחדים היום הזה , להגדיל מעשה ולהאדיר . חברים ! בימים אלה אנו נתונים בעיצומו של מאבק מדיני , אשר תוצאותיו יכולות לקבוע במידה רבה את דרכה של מדינת ישראל באזור לעתיד . מלחמת ששת הימים אשר נכפתה עלינו על ידי איבתם של שליטי ערב , היתה - אולי - שלב מכריע בהתבססותנו באזור ובשבירת אשליות אויבינו כאילו ניתן לעקור אותנו מכאן . מלחמה זו הוכיחה לכל כי עמה של מדינת ישראל קשור בארץ זו ומושרש בה ואין כוח בעולם שיעקרנו . הבנה חדשה זו של מציאותנו המדינית והצבאית עודנה צריכה לפרוץ חומות איבה ולהיתרגם לשפת המעשים . חייבים אנו להוסיף ולבצר את המרינה , לחזק את ביטחונה , להשקיע בכף אמצעי ענק , בארם ובכסף . עלינו לעמוד על משמר קיומנו יום יום ושעה שעה , על כל המשתמע מכך כלפי העולם חייבים אנו לומר בצורה חד משמעית כי הסדר הקבע היחידי שאנו מוכנים לקבל הוא הסדר של שלום מלא ושל ביטחון לישראל . הסדר של שוויון מלא בזכויות ובחובות לכל המדינות הריבוניות . הסדר כזה עשוי להביא אתו שיתוף פעולה קונסטרוקטיווי בין מדינות האזור לפתרון בעיותיו . מסעי בשם ממשלת ישראל בארצות הברית , קנדה ואנגליה היה מכוון לחיזוק ההבנה והתמיכה המדינית לעמדותינו אלו . לא אכנס לפרטי דברים , אבל נראה שהמסע הביא אתו סיכויים להשגת מטרות אלו . בצאתי למסע הייתי בטוח כי העם כולו מלווה את השליחות בתקווה וברכה . בנושאים אלה , בעלי החשיבות העילאית , של שמירה על המדינה ועתידה , אין מקום לוויכוחים שיסודם מפלגתי , וודאי שאין מקום לוויכוח אישי . ידענו ללכד את האומה כולה ערב המלחמה . במלוכד אנו עומדים גם בהמשכו של המאבק הגורלי . מבחינה לאומית כללית יש חשיבות רבה גם באחדות מפלגות העובדים , האחראים להנהגה ולביצוע הממשלה , כדי שנוכל לעמוד בתכונה , באומץ ובאחריות במבחנים הצפויים לנו . חברים , נושא שני שהוא גורלי לעתיד המדינה והעם הוא הקשר בין ישראל , מדינת היהודים , ובין אחינו בעולם כולו . מלחמת ששת הימים סיימה תקופה בה עשרים שנה , בה קיבצנו כארץ את גלויות המצוקה . אני חש כי נפתח פרק חדש בהיסטוריה של עמנו . בימים שלפני המלחמה עבר זעזוע עמוק בקהילות ישראל בעולם כולו . זיק חרש ניצת בלבבות . גם בלבם של אלה אשר כאילו נשכחה מהם יהדותם , נתחדש קשר האחווה . עלינו , על תושבי ישראל , ובפרט על תנועת העבודה , הכוח המרכזי במרינה , לעשות הכל כדי להדק קשר זה . קיים פער חמור בין התחושה היהודית בימי חירום , ובין ימים כתקנם . קיים פער בין החוויה הקיומית היהודית לבין המודעות היהודית הבסיסית . קיימת סכנה של התרחקות הדור היהודי הצעיר ממורשת עמו ושל זרות ונכר בין בני הדור הצעיר בארץ ובחוץ לארץ . עלינו החובה להתסיס ולקיים את התודעה היהודית של בני עמנו באשר הם , למען העם ולמען המדינה . ההתעוררות הגדולה פתחה לפנינו סיכויים חדשים לעלייה . כבר אמר ברל כצנלסון . "יהיו כל מעשינו מכוונים לקריעת הים ולקבלת השבים . " עלינו לנהל מאבק מדיני וציבורי נמרץ בעולם כולו כנגד ניסיונותיו של המשטר הסובייטי לגזור על היהדות בארץ זו אלם , ניתוק וטמיעה מאונס . עלינו כולנו להתגייס למאמץ להביא עולים ולקלוט עולים מאותן הארצות שהיהודים יכולים

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר