ב. החלטה 242 של מועצת הביטחון

עמוד:598

. 182 מברק אל אבא אבן , ניו יורק ירושלים , 9 בנובמבר 1967 סודי ביותר -לנמען בלבד בהול שר החוץ , לידיו בלבד . חוזר לידיו בלבד . אתמול הוברקו לך החלטות הממשלה . ברצוני להוסיף כמה הערות אישיות . כינסתי הממשלה שלשום בלילה לדיון . הרגשתי כי באו"ם מתחיל שלב חדש ואולי חמור מאוד במערכתנו המדינית ומזכותי ומחובתי כראש הממשלה לשתף חברי הממשלה באחריות למדיניותנו לגבי התפתחות זו . אינני מקבל עמדתך ואין בדעתי להצטדק . ממשלת ישראל וראש הממשלה שלה הם האחראים למדיניות והם הנושאים באחריות זו בפני העם . העם וצה"ל מצפים אלינו ודמי החיילים ואנשי יישובי הספר שנפלו בשליחותנו זועקים אלינו . בישיבת הממשלה שלשום בלילה העליתי ההערכות האפשריות לגבי הצעת ההחלטה האמריקאית לזכות מזה ולחובה מזה . מברקיך הוקראו וכן נשמעו הארות מאת אנשי משרד החוץ ולאחר דיון ממושך הביעה הממשלה פה אחר חששותיה החמורים . זכותה וחובתה של הממשלה לעקוב צעד צעד ובערנות כפולה אחרי הנעשה במערכה המדינית כאשר מדובר ברבר שהוא ציפור הנפש של העם והארץ . אין פעולה זו נמסרת בקבלנות בלעדית לשר אחר . הממשלה סיכמה החלטות שבשום אופן אינן מתיישבות עם ההצעה האמריקאית ואין על הממשלה ועלי להיות רק חותמת גומי . אתמול עם התקבל תגובותיך , כינסתי הממשלה שוב . מברקיך הוקראו במלואם בפניה . שוב הושמעו הארות של אנשי משרד החוץ הממשלה לא נפרדה מחששותיה המהותיים . שמה לב שלאחר שמיעת הסתייגויותיה אתה בעצמך הצעת לבקש פירוש מוסמך להצעת ההחלטה האמריקאית . הממשלה קיבלה הצעתך לגמישות תכסיסית . כולנו מבינים העומס המוטל עליך ועל חבריך ומחזקים ידיכם במערכה הכבדה . אני אפילו מסופק אם מותר היה לך לעזוב את ניו יורק כשאפשר להפסיד תוך שעות מועטות עניין גורלי כזה . אני לוקח על עצמי מלוא האחריות לעיכוב תשובתי שלשום לאמריקאים בנוגע להגשת הצעת החלטתם אם כי בטלפון הראשון מניו יורק נאמר לנו שאין הכרח לזמן מועצת הביטחון שלשום וכי אין המצב מחייב דיון בממשלה מיד , ואפשר לדחות ישיבת ממשלה משלשום בלילה כפי שנקבעה לאתמול בבוקר . צר לי שעלי לומר לך כי הערותיך על דיוני הממשלה היו מיותרות לחלוטין . חששות כבדים מעיקים על לבי לבל תחזור פרשת "קרש" על נסיגותיה . גם תפקידה של אנגליה ולחצה עלינו לוותר לה בעניין התעלה מבעיתים אותי . אגב , אני בעצם הבעתי באוזניך כל הזמן ספקותי ביחס ל 5 הנקודות של הנשיא . אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר