ב. החלטה 242 של מועצת הביטחון

עמוד:597

. 181 מברק אל אבא אבן , ניו יורק ירושלים , 7 בנובמבר 1967 שורן החורץ ! לעיניו בלבד העתק ןלןרפאל ןולןהרמן . קראתי דוח שיחתך עם גולדברג מה 4 בנובמבר , הצעת גולדברג למועבי"ט ומועצת הביטחוןו , מברקים * * 117 * , 94 מניו יורק ומברק *** 28 מלונדון . לא ייתכן להשלים עם הטיוטה האמריקנית . אני נאלץ להביא ההתפתחות הרת הסכנות ליריעת הממשלה הערב . לא ייתכן להסכים לנוסח שחורג מתביעתנו למשא ומתן ישיר . הלוא הנשיא הבטיח שיתאם פעולה אתנו באו"ם ואם אין משא ומתן זו חריגה . תמיד טענתי שחמשת העקרונות של ג'ונסון רחוקים משלמות אך אפילו הם כוללים הסדר על ידי הצדדים , בשעה שהצעת גולדברג מתעלמת למעשה מכך . חוששני שנצטרך להתייצב נגד ארצות הברית כדי לסכל מגמה שאחרי ארבעה חודשי מאבק מדיני תיצור בבת אחת מצב שיש תביעת פינוי ואין משא ומתן ישיר . הניסוח "פינוי השטח הכבוש" פירושו למעשה חזרה לגבולות ארבעה ביוני בכל החזיתות . ואילו "גבולות ביטחוניים" יכולים לפרט בהסדרים ביטחוניים שונים שייראו כמבטיחי גבולות . אבקש הערותיך בהולות לקראת ישיבתנו הלילה 09 . 30 לפי שעוננו . בינתיים עשה הכל לדחיית המשך הטיפול מצד האמריקנים ולדחיית הדיון במועצת הביטחון לכמה ימים שכן הממשלה צריכה לקבוע עמדתה . אשכול * גדעון רפאל אל משרד ההוץ בירושלים . רפאל מדווח על שיחתו עם ארתור גולדברג , 5 בנובמבר ** . 1967 גדעון רפאל אל משרד החוץ בירושלים . רפאל מספר על פעולת הממשל האמריקני לעשות נפשות להצעה האמריקנית בירדן , במצרים , בברית המועצות , בבריטניה ואצל נציגי מדינות נוספות החברות במועצת הביטחון , 6 בנובמבר *** . 1967 משה רביב אל משרד החוץ בירושלים . רביב מדווח על שיחת אבן עם שר החוץ הבריטי ג'ורג' בדאון , 6 בנובמבר . 1967 לו ומרים אשכול בחברת ארתור גולדברג , שגריר ארצות הברית באו"ם

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר