ד. מלחמת ששת הימימ

עמוד:567

היהודית . אילולא עמדה לנו צדקת הקרוש ברוך הוא שנשארו לנו לפלטה יהודים מארצות האיסלם שהם מרובי ילדים - שמשפחותיהם ברוכות ילדים - מי יודע מה היה אתנו . אבל בכל זאת היתווספו מיליון ומאתיים אלף ערבים , ואצלם ילודה לא קטנה . זוהי בעיה עצומה שצריך לשבור עליה ראשים רבים שלנו כרי לפתור אותה . אני רוצה לחזור ולהתפאר - והפעם ייאמר הדבר גלוי וחשוף לעיני כל העולם - ידנו לבדנו עשתה את המלאכה הזאת . עם כל רצונם של המצרים לסבך את הדברים , אפילו ברית המועצות אינה מקבלת את הוורסיה של המצרים . ידנו עשתה את המלאכה הזאת . ואם מגיע למישהו יישר כוח גדול , הרי זה לחיל האוויר שלנו . למצרים יש עשרות שדות תעופה . אילו היו לנו כל כך הרבה שדות תעופה כמו להם , אינני יודע אם היתה נשארת בישראל אדמה לעיבוד . לנו היה מה שהיה ; ואם הצליח חיל האוויר להקדים רפואה למכה שחשנו שהנה היא מתקרבת הרי הוא שבר את גב האויב באוויר , וזה היה הדבר המכריע . אני בטוח שכאשר שמעתם בפעם הראשונה על השמדת 390 מטוסים של האויב נדהמתם מהמספר . אך באמת זה כך . אם מותר לספר פה , לאחר המלחמה , הרי מה שהרסנו להם במטוסים , הוא פי שניים אם לא למעלה מזה ממה שיש לנו בכלל . נתאר לעצמנו אילו חלילה מטוסים אלה שהושמדו היו פועלים מעל שמי ישראל , מה יכול היה להיות מצבנו . בזה היה תלוי גורלנו . משום כך הבאתי את כל השרים למטה - למקום בו יושבים מפקדים עם מפות ותכניות - למען ירעו וישמעו מה החשיבות להקדים יום או חצי יום . כמובן אף אחד לא יכול היה לדעת שאלה הם הרגעים האחרונים . אבל העיניים היו פקוחות לכל צעד ולכל רמז של האויב . השמדנו אחוז רציני של שריון של האויב , בעיקר של המצרים . אני חושב שליררנים נשארו 200 טנקים מתוך 260 שהיו להם , ואלה הם טנקים טובים מסוג "פטון . " חלק גדול בכלל לא עבר לצד שלנו , וחלק גדול חזר או ברח . מתנת יד קיבלה גם סוריה . אבל נאמר לעצמנו כי סוריה יצאה גם במלחמה הקודמת מוכה פחות מאחרים , ולפי שעה זה מצבה גם בימים אלה ; אם כי היא היתה מה שקוראים ברוסית ספיצ'קה , המצית , המבעיר את הבערה . אינני רוצה לומר יותר , אך כואב הלב , שהם שהקדיחו את התבשיל והציתו את התבערה , יוכלו לצאת ולומר : הביטו נא כיצד אנו יצאנו מהעניין . באחת השיחות עם השגריר הרוסי צ'ובחין , שנמשכה שעתיים , אמרתי לו : אמנם אנו מדינה של שניים וחצי מיליון תושבים , ואמנם דיברנו אתך הרבה פעמים , שמעת מה הן האספירציות והשאיפות ] שלנו , האידאות והאידאולוגיות שלנו . אני מעז להגיד לך שאני סוציאליסט , ואני מאמין שאולי פעם יבואו ימים אחרים לעולם ולאנושות . כמובן סוריה מרינה "עצומה , אדירה , מעצמה גדולה , " מי ידמה לה בכוחה הרוחני , בתרבותה ההיסטורית . אבל אולי בכל זאת יורשה לי לומר לך כי נהוג בעולם ששגרירים מאומנים ממלאים תפקיד של חיפוש דרך להבנה בין שולחיהם ובין המדינה שהם מאומנים אליה . אתך לא זכינו לכך - "גאבאריט וניא גאבארבייט" [ לדבר ולא להידבר , [ מדברים ואיננו מתדברים . אולי זה לא יהיה כל כך מחוצף אם אגיד לך - וזה היה עוד לפני שהתחילה המלחמה - שמא אין זה מן הנמנע שקוסיגין יזמין אותי לרוסיה , או וי איי פי אחר , או ישלח לכאן איזה וי איי פי . לדבר אתנו , לראות אותנו . אני בטוח שהדברים נמסרו . אבל עד עכשיו לא קיבלתי הזמנה . אומר מילה אחת על גדולי העולם . היום היתה לי שיחה עם אחד מידידיו של ג'ונסון , אדם שעושה רושם נחמד ונעים . אני אומר לעצמי ואני אומר לכם : בכל הימים האלה היה לבי - ואינני יודע מה חושב שאול אביגור - עם ג'ונסון . הוא הבטיח . הוא נתן הבטחות . הוא אדם הגון והוא רצה למלא את ההבטחות . הוא לא יכול היה למלא את ההבטחות מפני שבכל זאת מולו ניצבת ברית המועצות . אולי העובדה שברית המועצות היתה חלשה במועצת הביטחון נבעה מעמדתה של ארצות הברית . גם פה אולי למדנו משהו על פי יסודות הפרד"ס - הפשט , הרמז , הדרש והסוד . וחשבנו שאולי יהיה זה טוב לארצות הברית ולג'ונסון שננסה לעשות את המלאכה בעצמנו ונשחרר אותו ממשא כבר זה . אינני אומר חס וחלילה שמישהו לחש לנו באוזן דבר כזה . אבל היו לנו שניים שלושה שבועות כדי לראות , להסתכל , ללמוד ולהבין . ואני עד עכשיו חושב שאנו הוצאנו את ג'ונסון מתסבוכת קשה מאוד . מסתבר שלא קל להיות נשיא גדולת המעצמות בעולם , נשיא שיש לו ארבעים הבטחות , חוזים , התחייבויות . בכל אופן האמריקאים נהגו לפי שעה יותר טוב מאחרים . ואלה הם אותם האמריקאים שלגביהם היה לנו בזמנו ויכוח חמור בפנים , בממשלה . גולדה זוכרת היטב ויכוח זה . היה ויכוח גדול אם בכלל מותר להיגאל בפת בג המלך הזה , אם טוב להיעזר על ידי האמריקאים , היה ויכוח גדול וקשה שנמשך זמן ועורר רוגז רב , עד שפרצנו את הפרץ

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר