ג. ממשלת הליכוד הלאומי

עמוד:555

. 172 אל משה דיין , ירושלים ירושלים , כ"ח באייר תשכ"ז , 4 ביוני 1967 בעקבות הפרדה בין תפקיד ראש הממשלה ושר הביטחון , עם הקמת ממשלת ליכוד לאומי , הריני להעלות על הכתב עקרונות מספר שהסכמנו בינינו עליהם לגבי סדרי העבודה בין ראש הממשלה לשר הביטחון : בכפיפות כללית להוראות וההחלטות הקיימות לגבי אחריות הממשלה וועדותיה : ( א ) שר הביטחון לא יפעל ללא אישורו של ראש הממשלה בכל הנוגע : לפתיחת פעולת מלחמה כללית או מלחמה כנגד ארץ כלשהי ; לפעולה צבאית בתוך מלחמה החורגת מקווי הפעולה הגדולים שנקבעו , לפתוח בפעולה צבאית כלפי כל ארץ שעד אותו רגע לא השתתפה בפעולות האיבה ; 1 ] להפצצת ערים מרכזיות בשטחי האויב באם לא קדמה לכך הפצצת ערים בישראל על ידי אותו אויב ; פעולות תגמול בתחום הביטחון כתגובה על תקריות . ( ב ) ראש הממשלה יוכל להזמין אליו , בידיעת שר הביטחון , את הרמטכ"ל , את ראש אמץ , את מנכ"ל משרד הביטחון או את עוזר שר הביטחון , לקבלת אינפורמציה . בברכה נאמנה , לוי אשכול ישיבת הממשלה הראשונה לאחר הקמת ממשלת הליכוד הלאומי , 4 ביוני . 1967 משמאל לימין : משה דיין , זאב שרף , יוסף ספיר , מנחם בגין ומשה קול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר