ב. בעמדת המתנה

עמוד:543

. 169 שדר אל הנשיא לינדון ג'ונסון , ושינגטון ירושלים , 30 במאי 1967 ( תרגום מאנגלית ) אדוני הנשיא , ב 28 במאי קיבלתי ממך שדר באמצעות השגריר ברבור בצד שדר בעל פה שהשגריר העביר ממזכיר המדינה ראסק . שר החוץ אבן גם הוא דיווח לי ולקבינט בפרוטרוט על שיחתכם הארוכה וגלוית הלב . לשדר שלך , להערות ולהבטחותיו למר אבן היתה השפעה חשובה על החלטתנו להמתין להתפתחויות תקופה מוגבלת נוספת לפני שננקוט אמצעים משלנו כדי להשיב על האתגר של ההסגר הבלתי חוקי , על ריכוז הכוחות התוקפני של כוחות מצריים על גבולנו הדרומי ועל המשך החדירות הטרוריסטיות לשטח ישראל . פרובוקציות אלה עוד מוגברות על ידי כוונתו המוצהרת של נאצר בימים האחרונים , לתקוף את ישראל בהזדמנות הראשונה במגמה להשמידה . הצטברות מעשי האיבה והלחצים היא אינטנסיווית במידה חורגת מגדר הרגיל . לאור לחצים אלה והאפשרות של מתקפה ערבית מתואמת , אנו מתקרבים לנקודה אשר בה עצות לישראל ן"להתאפק"ו תחסרנה בסיס מוסרי או הגיוני . אני חש שעלי להבהיר במלוא ההגינות כי המשך המצב הזה עור זמן ניכר , בהחלט איננו בא בחשבון . גילויי האהדה וההבנה שהבעת כלפי ארצי מעודדים אותי לסכם את הצעדים שיש לנקוט כדי להחזיר מינימום של יציבות . א . מ צ ר י טירן אני מקבל בברכה את ההבטחה כי ארצות הברית תנקוט כל אמצעי ובכל האמצעים לפתוח את מצרי טירן לשיט בין לאומי וכי ארצות הברית ובריטניה מתקדמים במהירות בהכנת ההיבטים הצבאיים של תכנית הליווי הימי הבין לאומי . בכך מודגשת הנחישות הבין לאומית לעשות כל מאמץ לשמירת המצרים פתוחים לדגלי כל האומות , כולל ישראל . חיוני הדבר כי ליווי ימי בין לאומי יעבור דרך המצרים בתוך שבוע עד שבועיים . עם כל דיחוי נוסף יבסס הנשיא נאצר את מדיניותו הלא חוקית כעובדה מוגמרת . כל תקווה להשיג פעולה אפקטיווית מצד האומות המאוחדות לפתיחת המצרים נידונה לכישלון . אני נשען על ידידותך , על תפיסתך את עקרונות החוק הבין לאומי ועל הבטחתך כי ארצות הברית , אם יהיה צורך בכך , תפתח את המצרים בכוחות עצמה . בלי חופש המעבר במפרץ יתערערו באופן חמור האינטרסים החיוניים של ישראל , המעמד הלאומי והאזורי שלה , יחסיה עם אפריקה ואסיה וכן הסחר הבין לאומי שלה . לא נקבל מצב שכזה בשום תנאי . אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגנה עצמית , כמוסכם עם ממשלת ארצות הברית בפברואר . 1957 ההיסטוריה בת זמננו מלמדת כי ריצויו של דיקטטור תוקפני בעניין אחד מוליך להסלמה נוספת בתביעות סחטניות . ב . האומות המאוחדות אנו מעבירים לידיעת המזכיר הכללי או טנט את השקפתנו , כי לאור כישלון האומות המאוחדות , המינימום שהוא יכול לעשות הוא לעמוד על כך שיבוטלו המצור הימי וריכוז הכוחות . לא ייתכן מתן פרס על תוקפנות שלא קדמה לה כל פרובוקציה , ואין זה מתקבל על הרעת שהנשיא נאצר יציב תנאים למזכיר הכללי או תאנט . לא נוכל לנהל דיונים על בסיס הכתבת תנאים מצד הנשיא נאצר . ג . התייעצויות אמריקניות- ישראליות לפי מיטב ההערכות המודיעיניות שיש בידי , אני משוכנע כי ממשיכה לרחף מעל ארצי סכנת התקפה מצרית-סורית . אי אפשר להתעלם מנאומיו של הנשיא נאצר מן ה 26 במאי , ה 28 וה 29 בו . בתנאים אלה אין לנו בררה אלא להחזיק את כוחותינו המזוינים במצב כוננות גבוהה ביותר , ועם גיוס כללי .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר