ב. בעמדת המתנה

עמוד:542

. 168 שידור לאומה ב"קול ישראל' תל אביב , 28 במאי 1967 אזרחים יקרים , הממשלה קיימה היום ישיבה לדיון במצב . בסיום הדיונים נתקבלו ההחלטות הכאות : ( א ) הסכנה הנשקפת לישראל לרגל הריכוז של צבא מצרים בסיני ולרגל ההסגר על השיט הישראלי בים סוף היא במלוא תוקפה . לנוכח סכנה זו , כל עוד היא קיימת , עומד בעינו הצורך להוסיף ולקיים כוננות צבאית שלנו . הממשלה קיבלה דוח על אמצעי הכוננות שננקטו והיא קובעת כי צבא הגנה לישראל ערוך כהלכה לגונן על ביטחונה של ישראל . הממשלה מציינת בסיפוק את רוחו האיתנה של העם ושל צבא הגנה לישראל , שהם ביטוי וערובה לעצמתה של המדינה . ( ב ) ממשלת ישראל מגלה את דעתה כי חסימת מצרי טירן בפני הספנות הישראלית כמוה כמעשה תוקפנות כלפי ישראל . אנו נתגונן בפניה בשעת הצורך בתוקף הזכות להגנה עצמית השמורה לכל מדינה . ( ג ) הממשלה שמעה מפי שר החוץ דוח על שיחותיו עם נשיא צרפת , ראש ממשלת בריטניה ונשיא ארצות הברית , והיא שמעה על המגעים עם מדינות רבות אחרות , כולל ברית המועצות , ועל הנכונות הגוברת בזירה הבין לאומית לעשות ללא דיחוי לביטול מהיר של ההסגר אשר מצרים הטילה במצרי טירן . אין ספק כי ההתגייסות של צה"ל ונכונותו לכל מבחן היוו ומהווים גורם מכריע בהמרצת הפעילות המדינית העולמית . הממשלה קבעה הנחיות להמשך הפעילות המדינית בזירה העולמית , המכוונת להמריץ את הגורמים הבין לאומיים לנקיטת אמצעים יעילים להבטחת חופש השיט הבין לאומי במצרי טירן . כמו כן נקבעו קווי פעולה להזזת הריכוזים הצבאיים מגבולה הדרומי של ישראל ולפעולה לשמירת זכויותינו הריבוניות , לביטחוננו על הגבולות ולמניעת תוקפנות , למען לא נצטרך לפעול להתגוננות בכוחנו הצבאי . הממשלה קובעת ומודיעה כי כוחו של צבא הגנה לישראל עמו להכריע כל תוקף ולהבטיח את זכויותיה הריבוניות של ישראל . מחר תהיה לי הזדמנות להבהיר עמדת הממשלה בדברי בפני מליאת הכנסת . קטע מהנוסח המקורי של דברי אשכול ברדיו ובו התיקון בכתב יד שגרם לו לבלבול , 28 במאי 1967

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר