ה. במדרון המוביל למלחמה

עמוד:526

פרט לפעולות המיקוש בלטו בחודשים האחרונים 3 פעולות חמורות במיוחד שבאו משטח ירדן , והם החבלה בבתי המגורים ברוממה , בבירת ישראל , שרק בנס לא גרמה לעשרות רבות של קרבנות ; המארב למכונית צבאית באזור נחושה ופציעת 3 החיילים בה ; וכן החבלה ברכבת לירושלים שאף היא רק בנס נסתיימה ללא קרבנות , כי מי יודע מה היה קורה לו עברה במקום רכבת נוסעים ולא רכבת משא . אינני ידוע אם פגשת את תושבי רוממה לאחר המיקוש בבתי השכונה , אם ראית את הרכבת ההרוסה בדרך לירושלים או אם ביקרת את משפחות החללים שנפלו כפעולות החבלה האחרות בגבולותינו . תוכל ודאי לשער לעצמך כי מי שבא במגע עם כל אלה , כמי שהוטלה עליו האחריות לביטחון גבולות המדינה ולשלום אזרחיה , חייב לפעול לפי מיטב יכולתו להבטחת השקט ולביצורם . פעולות אלה באו זמן קצר לאחר דיוני מועצת הביטחון בתלונתנו נגד סוריה , שעה שהגבול הסורי היה רגוע לעומת החדירות בגבול ירדן . פעמיים פנינו למועצת הביטחון , ותזכור ודאי שיצאנו בלי החלטת תמיכה בנו . לאיזה הצדקה ושכנוע עצמי נוסף היינו זקוקים בכדי שנוכל להפעיל את זכותנו להתגונן ? הרי אנו מבליגים אחת , ושתיים ושלוש ושבע פעמים , אולם האם עלינו לתת עצמנו להישחק ולהיהרג טיפין טיפין , אם לא להישמד במלחמה הטוטלית כמובטח לנו על ידי נאצר בעתיד היותר רחוק ? האם נחכה אז למאמרים מאת גב' ארנרט * על אי התגוננותנו ? אני מעריך ביותר את חרדתך לדמות המרינה והעם ומברך על שנתת לי הזדמנות להבהיר בפניך את הרגשותי בנושא זה . בברכה נאמנה , לוי אשכול . 163 אל חברי קיבוץ גדות תל אביב , ד' בניסן תשכ"ז , 14 באפריל 1967 לאחר ביקורי במשק בשבת 81 באפריל ! האחרונה ולאחר שראיתי את הנזקים שנגרמו כתוצאה מההפגזה הסורית - נתתי הוראות לנקוט בכל האמצעים שיביאו לשיקומו המהיר של המשק . ביקשתי משרי החינוך והדואר לבקר במשקכם ולבדוק צרכיו . כן מונתה ועדה בין משרדית שבוחנת במיוחד את הצרכים ותדאג לביצוע המהיר . כתוצאה מלקחי ההפגזה אישרתי תקציב מיוחד לסידור כניסות מוגנות מבתי הילדים למקלטים וכן להגנה מתאימה למתקני החשמל במשק . אני מקווה שהדברים יבוצעו בזמן הקרוב ויבטיחו את הצרכים של משקכם . הודיעוני נא ביצוע הדברים . בברכה לוי אשכול ראש הממשלה ושר הביטחון * Hannah Arendt , Eichmann in Jerusalem , a Report on the Banalityof Evil , New York , 1963 .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר