ד. ביטול הממשל הצבאי וימים של משבר כלכלי ושפל אישי

עמוד:519

שכר לימוד . אל יהיה הדבר קל בעינינו אם אנו מסירים מן המשפחה את העול הזה . נגביר את קצב הבנייה לחיסול משכנות עוני , לזוגות צעירים ועוד . כל זה תמצאו ביתר פירוט בקווי הפעולה המונחים לפניכם . לסיום הדברים , אדוני היושב ראש , שתי הערות נוספות . ידוע לכם כי היו שסברו שמוטב היה אילו הוקפאו השכר , הרווחים , המסים והמחירים . אין ספק שמדיניות זו היתה נמרצת יותר ופועלת מהר יותר . רבים קמו לערער על הצעה זו , אם בשם חוזים שנחתמו או הבטחות שהובטחו , שערכן כערכו של חוזה , ואם בשם הראליזם הקדוש . אולם משהוחלט על עליית השכר אי אפשר להתחייב - אני אומר זאת כאן בכנסת , באוזניכם — על יציבות מחירים מלאה . נשמעות כיום טענות נגד עליית מחירים של כמה מוצרים . הודענו בבירור שהממשלה אינה יכולה להתחייב במצב זה על יציבות מחירים מלאה ומקיפה משום שרמת המחירים בארץ מותניה במידה רבה במחירי הייבוא . היו גם כמה העלאות מחירים שמקורן בתוך המשק . אקח לדוגמה את החשמל . אלה בעיקרם ספיחים משנים קודמות , ואני מקווה שאלה הספיחים האחרונים . מחיר החשמל לא עלה במשק במשך כמה שנים , בעור שהשכר עלה בעשרות רבות של אחוזים . מובן שאי אפשר לומר שזהו מפעל ממשלתי והממשלה יכולה להוסיף מקופתה , זאת אומרת מן המסים שתאסוף . כך אפשר להגיד על הכל . על החשמל , על הרכבת ועוד . במידה מסוימת נעשה הדבר . גם בחשמל יש חלק שהממשלה לקחה על עצמה . במידה שהדבר תלוי בממשלה , לא יעלו המחירים . התחייבנו להימנע מכל העלאת מסים , פרט לצורכי חירום . תקציבנו לשנה הבאה בנוי על כך שהמסים יישארו ברמתם הנוכחית . אני בטוח שאם נבצע את המדיניות ככתבה - לא תביא עליית מחיר מצרך זה או זה לידי עליית מחירים כללית . אני פונה לחברי הכנסת ולציבור שמחוץ לכנסת ואומר : ייתכן שמצרך זה או אחר יעלה במחירו , אבל דבר זה אינו חייב להביא לידי עלייה כללית של מחירי המצרכים . כפי שכבר אמרתי , הסימנים הם דווקא מעודדים , הן בקשר למחירים והן כיחס למאזן הייבוא והייצוא . והערה שנייה : היו , ובוודאי יהיו , קבוצות שונות הסבורות שהן מחוסנות מפני תביעות בזכות עמדתן החיונית , כמעט מונופוליסטית , במשק ובבניין הארץ . אני מתכוון למשרתי הציבור הנכבדים - ואני אומר זאת במלוא משמעותם של הדברים - למורים , לאחיות , לעובדי "מקורות , " חברת החשמל , הנמלים , וגם לאחרים , שכידוע אינם מבעלי ההכנסות הנמוכות ביותר . יש ביניהם החושבים שעולם כמנהגו בעבר נוהג . לא יוכל להיות כדבר הזה . דווקא על שום הכבוד למי שעשו בעבר ולמי שעושים בהווה עבודה חשובה , יסודית ומרכזית - נתבעים הם להיות שותפים לעול כשם שהם שותפים להישגים . רבותי חברי הכנסת , אינני מתכוון לקרוא לפניכם את קווי הפעולה . הם מונחים לפניכם . אין הם באים לגרוע מקווי היסוד של הממשלה אלא להוסיף עליהם מצוות שהזמן גרמן . יהיו ודאי שיטענו שהצעותינו אינן קיצוניות די הצורך , כמו שיהיו שיטענו שהן קיצוניות מדי וחד צדדיות . אני כשלעצמי בטוח בדבר אחד - הן נותנות למשק ולחברה בישראל סיכוי שבשלוש השנים הבאות נתקדם לפתרון בעיותינו הכלכליות במידה ניכרת . זהו סיכוי שאם נדע להיאחז בו , לכנות עליו - נתקדם . אם חלילה לא נשכיל - נטיל עלינו את הצורך וההכרח בנקיטת צעדים רדיקליים יותר , חמורים יותר . העת נגרעת והולכת . הזמן נאכל . אחריותנו לעתיד מתבהרת ומחריפה . בידינו להגשימה בעור מועד . אבקש מן הכנסת לדון בקווי הפעולה , וכמובן אבקש גם לאשר אותם - ולהתלכד מיד לעבודה , לפתרון במשותף של בעיותינו המשותפות . בזאת סיימתי , אדוני היושב ראש .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר