ד. ביטול הממשל הצבאי וימים של משבר כלכלי ושפל אישי

עמוד:517

העיקריים - ואולי העיקרי - לשינויים אלה הוא שינוי היחס לעבודה ולמקום העבודה . גם אם קווי הפעולה אינם כוללים סעיפים מפורשים בשטח זה , שכן הוא בעיקרו בתחומה של ההסתדרות , יחד עם נותני העבודה , הרי קיימת ההכרה בהכרחיות של שינוי בתפיסתנו את החובות והזכויות של העובד באשר הוא עובד , והדברים - אני מקווה - יבואו לידי ביטוי ממשי בזמנם . חברי הכנסת , בכל מה שאמרתי עד כה הדגשתי את הצד הכלכלי של פעולתנו בהווה ולעתיד , אבל בביצוע של כל תכנית כלכלית צריך להביא בחשבון את הצד החברתי והאנושי . שתיים הן הבעיות העיקריות שאנו ניצבים לפניהן : האבטלה , שכבר הזכרתי , וכל זה נעשה בעצם כדי שלא תהיה אבטלה , והחלוקה הצודקת של הנטל בייצוב הכלכלה . בשטח התעסוקה חל כאמור בשנה אחרונה שינוי ניכר במצב . אם עוד לפני שנה סבלנו ממחסור בידיים עובדות , הרי הצמצום בהיקף הבנייה וירידת ייבוא ההון הביאו לידי כך שהשנה החלה אבטלה בממדים שאנו בארץ איננו רגילים להם מזה שנים . אמרתי שאנו איננו רגילים , משום שבמדינות אחרות שיעור אבטלה בדומה לשלנו כיום נחשב עדיין לתעסוקה מלאה . מספר המובטלים מגיע כיום לפחות מן 30 , 000 איש , שהם כ 39 ' 0 מכוח העבודה , אם כי לא נעלם מעינינו , ודא עקא , שבריכוזים מסוימים מגיעה האבטלה לשיעור גדול יותר ומדאיג יותר . אין ממשלה זו חשודה על אדישות לגורלם של המובטלים ; אבל נראה לי לצערי שטרם נשתרשה ההכרה שהממשלה תקיפה ברעתה לחולל תמורה ביחס לעבודה . טרם הגענו לכך שעובדים יבינו שעליהם להסתגל לתנאים החדשים . יש אבטלה ; אמת . היא מחייבת תמורות וחליפין , שינויים וגם מה שקוראים היום אצלנו ניידות במקרים רבים . ויש רבים מדי שטרם קלטו זאת , טרם השיגו בתודעתם , ולכן אינם מוכנים אלא לעבודה זו ולא לעבודה אחרת , משום שהם מורגלים בה — זהו דבר מובן וגם ניתן להצדיק - משום שהם יודעים שהיא מכניסה יותר , משום שהיא נוחה יותר . אבל החיים דורשים את שלהם והמשק וקיומנו דורשים את שלהם . אמרו לי למשל שיש בצי הסוחר שלנו 1 , 500 מקומות עבודה המחכים לפועל הישראלי , אבל אלה התובעים עבודה עדיין אינם מוכנים ללכת לעבודה בים . בוודאי יש הבדל בין עבודה ביבשה לבין עבודה בים . באשדוד , המזעיקה על האבטלה , חיפשנו 150 מועמדים לעבודה במפעל ליהלומים . נמצאו פחות ממחצית המועמדים הדרושים . באשקלון לא נמצאו בין המובטלים מי שיסכימו לצאת לקטיף עגבניות ואלה נרקבו בשדה . זה פורסם גם בעיתונים . בקריית שמונה , שראשיה אוספים אספות ושולחים משלחות , חיפשנו עשרות פועלים לעבודה חשובה . לשכת העבודה הודיעה שאין לה מועמדים . אינני יודע אם לא היו מועמדים או שלא היתה היכולת הנפשית או הרצון לעבור מעבודה אחת לעבודה אחרת . ואין אלה המקרים היחידים . מובטלים מועסקים בעבודה יזומה בהכשרת קרקע לנטיעות , 1967

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר