ד. ביטול הממשל הצבאי וימים של משבר כלכלי ושפל אישי

עמוד:516

גורם נוסף הוא מדיניות הליברליזציה בייבוא תוך הורדת המכס . פעולה זו היתה חלק מן המדיניות שהנהגנו כמעט מיד עם הפיחות . כפי שאמרתי , כל שינוי מהפכני יש לבצעו מיד , אבל ישנם שינויים מהפכניים שיש לבצעם בדרך אבולוציונית . עד סוף שנת 1965 סיימנו את השלב הראשון של החשיפה - גם זה לא מן הדברים הפשוטים והקלים — שהיה בעיקרו מעבר מהגנה מנהלית למכס מגן . לאחרונה הוחש קצב החשיפה , וכבר השנה יבוצע השלב השני שלו . מטרת החשיפה היא ייעול המפעלים , העלאת כושר תפוקתם , שיפור איכות תוצרתם והוזלת מחיריהם . היא תעזור להכוונת ההשקעות החדשות לענפים שהם בעלי כושר התחרות וכדאיים למשק . החלטות הממשלה וההסתדרות , במסגרת קווי פעולה אלו , על תשלום מחצית תוספת היוקר ב 1967 וב , 1968 יביאו לידי הקטנת עומס הוצאות השכר על המפעלים ב 5 % -4 % בתחילת . 1967 בהמשך דברי עור אומר משהו על אמצעים אחרים נוספים שיעזרו להוזלת הייצור . מדיניות המיתון לא נתכוונה לפתור את בעיות המשק על ירי מניעת עלייה ברמת החיים . בכוונתנו לנצל את התנאים במשק כיום כרי להביא לידי עליית פריון העבודה , שרק היא יש בה כדי להביא לירי עליית רמת החיים בעתיד . ולזה בוודאי כולנו שואפים . תודעת הרפיון במשק והחשש מפני האבטלה העלולה להיות כרוכה בו - הם , מסתבר , מניע חשוב ביותר למאמץ משותף ונמרץ של פועלים ומנהלים להעלות את פריון הייצור . ייעול שיטות העבודה , יחד עם יחס רציני ואחראי לעבודה , כמו עקירת ההיעדרות המלאכותית , יכולים להביא לידי כך שבאותו כוח אדם , עם אותו מנגנון הייצור , תעלה התפוקה ב 20 % וב 30 % ואפילו יותר מכן . תהיה זו מהפכה במושגים ובמציאות העבודה בארץ . על כל הגורמים להירתם למאמץ לשינוי נורמות הייצור המיושנות , שנקבעו בזמנן על סמך ציוד מיושן ורמת ידע מקצועי נמוכה . אין פלא בכך , שהרי רבים מאתנו היו "ירוקים" בתהליכי העבודה . כיום נשתנו פני הדברים והגיע הזמן לעדכן את הנורמות , כדי להוריד את הוצאות הייצור ולהגביר את הפריון . העלאת פריון העבודה היא בתחום הישג ידנו , אם רק נעשה מאמץ , אם רק נהיה מודעים לאלטרנטיווה השנייה - לאלטרנטיווה של אבטלה ומשבר . בכמה וכמה מפעלים הולך ומתבצע הדבר - ממפעלי "אילץ" באשדוד , דרך מפעלי "כור" ועד "ישאסבסט" בנהריה ומפעלים רבים אחרים , קטנים וגדולים . בעבר לא הצליחו רוב הניסיונות להגדיל את פריון הייצור , משום שהשותפים בהם , מנהלים ופועלים , לא חשו עדיין , בבשרם ממש , בהכרח שברבר . השוק המקומי היה מוכן לקבל הכל , כמעט בכל מחיר . משב הרוח הקרה של המיתון מביא כנראה לידי התפכחות , לידי ראיית הדברים בעין פקוחה , ללא אשליות וללא הונאה עצמית . רשאים אנו לראות במצב שנוצר סיכוי לחריגה מן השגרה ולשינוי פני המשק . הממשלה תוסיף לפעול כרי שאווירה זו תשתפר במשק כולו , לבל ישקע שוב בתרדמה של שאננות . עצם הפעולה של העלאת פריון הייצור במפעלים הוא עניינם של אנשי כל מפעל ומפעל . הממשלה אינה יכולה גם אינה רוצה - בעצם אינה יכולה , אף על פי שמותר לה גם לא לרצות - להתערב במצבו של כל מפעל ולכוון את פעולתו . היא יכולה רק ליצור תנאים , את המסגרת במשק , שיעזרו למאמץ זה ויעשוהו מובן מאליו , הכרחי . רצוני עכשיו לומר שאין הדברים אמורים רק בייצור ובשירותיו הישירים . קיימים מנגנונים מנופחים ובלתי יעילים גם בשירותים הציבוריים והפרטיים . כאן תפקידה של הממשלה ישיר יותר . החלטנו להיות ראשונים למצווה ולהתחיל בייעול המנגנון הממשלתי ובקיצוץ הוצאותיו . כן נשתמש במלוא השפעתנו כדי להביא מוסדות אחרים , כגון העיריות , הסוכנות , שירותי ההסתדרות , מוסדות החינוך הגבוה ואחרים לידי כך שגם הם יפעלו בכיוון זה בצורה נמרצת . רומני שמצבם הכספי של רוב המוסרות הללו הוא כזה שפעולת הייעול היא צו חיים להם , ומשום כך תהיה אוזנם כרויה , כפי שאני מבין , להצעות בכיוון זה . מלבד פעולתנו להוזלת הייצור בכללו , נסייע במיוחד לייצוא , על ידי מתן תמריצים המכוונים להקטין את הוצאותיה של תעשיית הייצוא מעל לתמריצים שניתנו עד כה . תמריצים אלה יהיו כלליים ואובייקטיוויים ויינתנו למפעלים בהתאם לייצוא שלהם ולתרומתם למשק הארץ . כן תפעל הממשלה להוזלת שירותי הבנקים וחברות הביטוח ובפרט להקטנת עמלותיהם . אם נבצע את כל המתחייב מקווי הפעולה בשטחים אלה נוכל להביא , במיטב תקוותי , תוך שנתיים-שלוש לידי שינויים ניכרים בצורות פעולתו של המשק ובנוהגי הייצור שלו , וממילא גם לידי רווחיות בענפים . מובן שאחר התנאים

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר