ב. בפתחו של מיתון כלכלי

עמוד:503

בהזדמנות זו אינני יכול שלא לציין במיוחד אדם אשר הקרים , ביזמתו שלו , תנועה זו של התנדבות . בשבוע הראשון של חודש ינואר הגיע אל שולחני מכתבו של נכה צה"ל , אברהם שפירא מירושלים . ברשותכם וברשותו , אקרא את מכתבו : לכבוד קצין התשלומים משרד הביטחון , הקריה . אדון נכבד , אני מחזיר בזה סך 600 לירות מן הסכום של 621 לירות , שקיבלתי ממשרד הביטחון על חשבון הפרשי תגמולים . ידוע לי כי הפרשים אלה מגיעים לנכים עקב הדירוג הכללי שבוצע לאחרונה לכלל עובדי המדינה . אך לדעתי דבר זה ומדיניות השכר בכללה - מהווים סכנה חמורה לשלום המדינה ולביטחונה . צו השעה במציאות בה אנו חיים הוא להוריד , או לפחות בשום אופן לא להעלות , את רמת חיינו . את כל המשאבים והאמצעים שאפשר לחסוך - יש להפנות לצורכי ביטחון , מכיוון שאין שום מדינה בעולם הזקוקה באופן חיוני כל כך לאמצעי הגנה והרתעה ולכלים מן הסוגים שרק אפשר להעלות על הדעת , כמו מדינת ישראל . הלוואי ומעשה זה יהווה ראשית תנועה להתעוררות . בכבוד רב , אברהם שפירא , ירושלים מכתב זה נתקבל במשרדי חורש לפני החלטת האקדמאים וקריאתם לציבור הרחב . בוודאי תרצו לדעת כיצד תנהג הממשלה בשעת רצון זו - אומר לכם : נציע השבוע לכנסת לקצץ כבר בשלב זה סכום של מאה מיליון לירות מהוצאות הממשלה , בכך נקטין את לחץ הביקוש במשק לסחורות ולשירותים . נציע לקצץ סך של עשרים וחמישה עד 30 מיליון לירות ממסים עקיפים שהכרזנו עליהם . הפחתה זו תתבטא בעיקר בהורדת מחירי הסיגריות ומחירי הסולר , דבר שיקטין את ההעלאה הצפויה בדמי הנסיעה באוטובוסים ובמוניות . מגמתנו היא למנוע התייקרותם של מוצרים חיוניים , כגון חלב , ביצים , ירקות או שמן . לכן תציע הממשלה להוסיף עשרים וחמישה מיליון לירות לסך כל הסובסידיות המוצע בתקציב . בדרך זו יגדל העודף בתקציב בסך של חמישים מיליון לירות . כפי שהודיע שר האוצר בכנסת לא תעלה הממשלה השנה יותר את המסים , והיא לא תגיש לכנסת לאישור תקציב נוסף . התחייבות זו אינה כוללת את ההעלאה בתעריפי הדואר והרכבת עליה הודיע שר האוצר בנאום התקציב . המוסדות הממלכתיים ימשיכו במדיניות המוניטרית שנוהלה ב . 1965 בסוף שנת התקציב הבאה לא יגדל אפוא החוב של הממשלה לבנק ישראל לעומת החוב ב . 1 . 4 . 1966 הממשלה לא תגדיל את חובותיה כמטבע חוץ , וכן לא את ערבויותיה לשם מימון העולה בארץ מעל לסכום שצוין בתקציב הלאומי . הממשלה פונה אל ההנהלות , אל המעבידים , אל המוסדות הפיננסיים , אל אנשי השיווק ואל בעלי המלאכה , לקצץ בהוצאותיהם ולהקטין עד למינימום סביר את מחירי השירותים והוצאות התיווך . הממשלה מודיעה כי כל הכספים עליהם יוותרו המורים משכרם יוקדשו למוסדותיהם , להעלאת רמת הלימוד ולהורדת שכר הלימוד . הוא הדין לגבי העובדים בשירותי הבריאות והסעד . כל הכספים עליהם יוותרו עוברי השירותים יוקדשו להורדת התשלום עבור שירותים אלה הניתנים לציבור . במקביל לכספים עליהם יוותרו פועלי הייצור יידרשו היצרנים לשמור ככל האפשר על יציבות המחירים . הממשלה תדאג כי מוויתורים אלה לא ייהנו מעטים . היא תעמוד על כך שייהנו מהם באורח צודק כל שכבות העם . אזרחים , כל הפעולות הללו אינן אלא צעד אחד , פסיעה אחת , בדרך שתוציאנו במשך הזמן למרחב . לא אוכל להבטיח לכם כי אכן תהיה זו דרך צלחה , אם ולאו יסגל לעצמו כל אחד משמעת עבודה . אם לא יגביר את פריון עבודתנו אל יחשוב כל איש

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר