א. פילוג בקיץ - ניצחון בסתיו

עמוד:496

היום , אני מאחל לכל שונאי . אולי אפשר לתת לכך משקל יתר בקווי היסוד . זה נשאר עדיין פתוח . זה היה בוויכוח עם מפ"ם . 1 ] כאשר אנחנו בודקים את שיתוף האנשים הדתיים בכל מיני מפעלים , מסתבר שכותבים על ידם '' מומלצים על ידי המפלגה . " סתם יהודי דתי לא שייך לעניין . על הדברים "הסמיכים" נשב הלילה עם המפד"ל וזה נוגע לענייני חינוך ודת . ביחס לחוקים דתיים יישב דב יוסף בוועדת משנה . ישנם שלושה חוקים שהם "ידועים בציבור . " אחד מהם הוא חוק אנטומיה פתולוגיה ונדמה לי שאת ה"ירמוק" הזה עברנו . ישבנו עם הרופאים , אבל ישנו עוד עניין שבן מאיר איננו מסכים לו עדיין . גם מפ"ם יודעת על כך ומשלימה עם זאת , וכן גם הליברלים העצמאיים . הפרטים אינם חשובים ברגע זה . לאחר מכן ישנו חוק הכשרות . טיפלנו בכך . אני רוצה לומר על מה יש לדעתי לעמוד . מעניין שאנשי "אגודת ישראל" אומרים : לא מפיכם אנו חיים . גם בעניין השבת לא נחיה מפיכם . כמובן שהם אינם אומרים זאת מבחינה דרסטית ובוטה כזאת אבל הם לא מוותרים על חוק שבת , כמובן חוק שבת כזה , אילו העתקנו 40 אבות המלאכה יכול להיות שהיו מקבלים את זאת . אינני יודע כיצד יתפתחו הדברים מסביב לחוק השבת , אבל אני חושב שבחוק זה ניבחן . יש בעיה של כמה חוקים קיימים , שבית הדין העליון פסל תקנותיהם ( א' ששון : בענייני קבורה ) בענייני קבורה ובענייני הרבנות . אם דב יוסף יסיים את המשא ומתן - ניחא . אני הבטחתי - ואקיים זאת — שלא יהיה דבר שיתר השותפים לא יידעו ולא ישאו באחריות לו . ייתכן שאחד השותפים יאמר שבעניין זה או אחר הוא רואה עצמו חופשי . אבל אלה לא יהיו עניינים אחרים . ער כאן על המשא ומתן עם המפד"ל . הלילה אנו נפגשים להמשך המשא ומתן בענייני חינוך . ענייני החינוך הם עניינים רציניים ביותר . שנים רבות נתנו להם לעסוק בפרקמטיה . אצלנו רגילים לומר שהדתיים הם הפרטנר הזול ביותר . מנקודת השקפה פרטיסטית , היינו אומרים : הדבר יעלה בתוספת כסף . אבל במשך השנים הללו חדרו עמוק לענייני החינוך ולענייני הדת שגם בהם נתנו להם משהו . ייתכן שנצטרך לוותר להם על משהו בענייני רוח , אבל אלה יהיו נתחים כבדים מאוד . משרד החינוך עומד לבצע פרוגרמה של מאה מיליון לירות . הם באים בטענה : מדוע מתחילים בבניית בית ספר כללי ולא בית ספר דתי , בין אם יש ילדים במקום ובין אם לאו . אם אין ילדים כמקום , הם טוענים שיהיו ילדים . ואפ יהיה בית ספר דתי בוודאי יהיו ילדים . ענייני החינוך הם עניינים רציניים ומסובכים . כאשר נסיים הדיון בעניינים אלה , תועלה שאלת התיקים . בוודאי קראתם בעיתונות רמזים כמה טוב ויפה היה אילו הצעתי לראש המפד"ל תפקיד כסגן ראש הממשלה . אני עשיתי עצמי כלא שומע . ייתכן שגם מכך נובע מצב הרוח שלהם . גורם נוסף למצב הרוח שלהם הוא שבכנסת הקודמת היו להם 12 חברי כנסת ועכשיו יש להם . 11 והם היו רוצים שיהיו להם 14 או , 13 בוודאי לא 11 חברי כנסת . יש אצלם האשמות הדדיות ורוגז פנימי . לי אישית ייתוסף עניין רציני במשא ומתן אתם . ( יצחקו רפאל , היות והוא צריך לחשוב שלא יהיה שר בקרוב , הוא אומר : תמות נפשי עם פלשתים , וכל מפר"ל תשב בכנסת ולא בממשלה . התחלתי לרמוז להם שקבעתי לעצמי תאריך מתי צריך להסתיים המשא ומתן , אם כי עדיין אינני יודע מהו התאריך .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר