א. פילוג בקיץ - ניצחון בסתיו

עמוד:494

ראשונה , ולא נתקלתי בזה שייאמר מה יהיה האקלים לגביהם במצע הזה , שייאמר לארם שהוא אינטליגנט ומשכיל אך יחד עם זה הוא גם קפיטליסט , שהוא יודע מה זה תנועת העבודה בעולם ובישראל , אבל הוא מצביע בעד הרשימה שלנו ונותן לה את קולו כי הוא יודע ומכיר את מפא"י . אגיד דברים פשוטים . הכל יודעים שהמערך מורכב ממפא"י ומאחרות העבודה . למפא"י התרגלו במשך שנים ויודעים שמפא"י אמנם היא מייצגת את דגניה ואת הקואופרטיב "הארגז" או שרוצה לייצג אותו והיא מדברת על תעשייה של פועלים בגליל , והיא עוטפת את זה במעטה שהוא קובע כי זה גם טוב למדינה , לארץ ולעם כולו , אבל יחד עם זה היא גם דואגת לפיזור האוכלוסייה ולפיזור שממות — דבר שהקפיטל הפרטי איננו עושה . ובכל זאת היא תיתן לקפיטל הפרטי אה כל התנאים והמרחב בשביל פעולה . מה שאין כן לגבי אחרות העבודה . לגביה עוד לא רגילים בכך . דבר זה צריך אפוא לקבל את ביטויו במצע . אם תגידו לי שזה ישנו — ניחא , אבל כאמור , לא התרשמתי כך . אני לקחתי סעיף מיוחד ובו הצעתי את הנוסח ; לקיים . לא רציתי להגיד "לחדש , " כי אם "לקיים" אקלים אשר מעודד משיכת הון , ידע , אינציאטיווה , יזמה . ( היו שנים שאנחנו שנאנו אה המלה יזמה , כי היא היתה קשורה עם מישהו . אבל בכוונה אמרתי את זה ( . כאשר שמעתי מה שנאמר במצע של רשימה אחרת על "המערך הסוציאליסטי מרקסיסטי" ( לא פחות מזה (! הבינותי שפה אנחנו הולכים לקראת התקפה מסוימת עלינו , ולכן צריך הדבר הזה למצוא באיזה מקום את הדפיניציה [ הגדרה , [ ואנחנו צריכים לקרוא לזה ראקציה . ואכן זוהי מפלגה ראקציונית . עניין הסכנה מצד גח"ל ו"חרות" הוא בהרפתקנות . אולי זאת עוד לא המילה הממצה שיכולים להציג אותה מול סוציאליזם ומרקסיזם , כי הן מתי שהוא גם אנחנו חטאנו במשהו מהרפתקנות ואולי גם נעשה בחיי כלכלה איזה דברים שהם נראים הרפתקנים לעתים . אבל בעיקר אני דואג לכך שהדברים האלה יובלטו . ובמקרה שהדברים עוד יצומצמו מאוד , הכרחי שיהיה משפט עוד יותר קצר ( אני מודה , שזאת מחלתי המיוחדת ) ושייאמר בו שצריך להיות גם אקלים של דאגה לבניינה של הארץ ולמשיכת הון ולמשיכת יהודים על הונם ואונם בייחוד אם אנחנו מדברים על ארצות הרווחה . והעיקר שבעיקרים : מתי נזכה לראות את זה ? הן הבחירות כבר על האף | הסף ... !|? . 155 דברים בישיבת מזכירות מפא"י תל אביב , 2 בדצמבר 1965 ו ו אם אני מתחיל מהמפד"ל בדרך כלל במשך כל השבועיים , אני שוחחתי עם המפר"ל עוד לפני שאני הוזמנתי על ידי הנשיא , יוצרים רושם של נכות רוח , או איזה פנים חמורים , עצובים , מקופחים , בכלל הוקמה בארץ אטמוספרה נגר הדת , וכל זה כפייה . אספות הם כמצב רוח כבד , לאה וקשה , כאילו כל זה צריך להיות "משכני , " ולא נאמר "אחריך נרוצה . " אתה צריך לסחוב ולסחוב . אינני יודע לאן זה יכול להוביל ובמה זה יכול להיגמר . המפד"ל , כבר אמרתי , ניסחו אפילו יותר מכולם , הביאו 66 הצעות כדי לומר לכולם שלא עוסקים רק בדת ובחינוך . זה מתחיל מביטחון . פעם עלתה הצעה של הקמת מועצה עליונה לענייני ביטחון - היא מופיעה פה . מדברים על ביצוע הדרגתי של חובת גיוס בנות . לא אזכיר את כל הסעיפים , הם עוסקים בענייני ביטחון , בביקורת המרינה , בקשר עם האומבודסמן , היות ומבקר המרינה הוא "משלנו , " אז לחזק את מבקר

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר