א. פילוג בקיץ - ניצחון בסתיו

עמוד:493

מכוון לביטול הפערים החברתיים , למתן הרגשת שותפות מלאה ביצירה הלאומית . בשלושה דרכים יש לפעול כרי להשיג מטרה זו , ואת שלושתם אימצו להן שתי מפלגות הפועלים הנערכות לפעולה במשותף : ( א ) פיתוח מכוון להעלאת הרמה הכלכלית . > ב ) טיפוח נמרץ של שכבות האוכלוסייה הזקוקות לעידוד מיוחד בתחומי החברה והחינוך . 1 ג ) דאגה להעלאת האדם בתוך החברה ועידור הארגון והצמיחה הפנימית של מנהיגות בכל הדרגים , תוך הבטחת ייצוג נאות המושרש בהתפתחות אורגנית של האוכלוסים בכל השלבים . בעזרת שלושת אלה , ובהפעלה חברתית ענפה של הציבור כולו , על ארגוניו ועל פרטיו , נפנה יחד פנינו אל הבעיה בתקווה שנוכל לה בקרב הימים . בברכת חברים לוי אשכול ראש הממשלה ושר הביטחון . 154 דברים בישיבת מזכירות מפא"י תל אביב , 8 באוקטובר 1965 אני רוצה להעיר רק שלוש הערות קצרות , כי אני מוכרח ללכת . ( א ) אם לדבר על מה שקראתי - אומרים שיהיה עוד דבר מקוצר - מכל מה שקראתי זה ארוך כגלות . מי יוכל לשאת בזה ? ( ב ) השפה היא מסורבלת , מאוד מסורבלת וקשה . אם אנחנו מתכוונים שזה יהיה איזה דוקומנט שייכנס לספריות - טוב מאוד ; אבל אם רוצים שיקראו את זה ( מ' נסיהו : אתה קראת טיוטה שטרם קוצרה וסוגננה , ( אני מדבר על מה שקראתי . היות ואני יודע שזה עבר כמה ידיים , וטיפלו בזה שבועות , אמרו לי שזה הדבר האחרון , אז אני אומר שזה נקרא קשה מאוד . כאשר הופיע עניין המצע שלנו להסתדרות , אני קבעתי דווקא ששם יהיה יותר ביטוי לתנועת פועלים , לסוציאליזם . אני הקשבתי למה שרימלט אמר והוא אומר עלינו , כמו שהיו טוענים בגרמניה - סוציאליזם מרקסיזם , סוציאליסטים מרקסיסטים . כל המלחמה שלנו היא להשיג עוד איקס בוחרים , אינני רוצה להגיד מהו האיקס , עוד איקס בוחרים שהביאו לנו איקס חברים לכנסת , והם בחלק המכריע לא חברי הסתדרות . בזה תלוי הרבה , בייחוד כאשר עכשיו כולם יטפלו בנו , במידה מסוימת אפילו רפ"י , כי רפ"י מנסה להופיע בין הטיפין באיזה אופן , גח"ל בוודאי , ל"ע בוודאי . עכשיו רוצים מבעלי מלאכה ומבעלי תעשייה קטנים ואולי גם גדולים שיצביעו , אינטלגנציה כזאת או אחרת , לא שמאלית , שתצביע בעד רשימה זו , והמצע הזה צריך לקחת בחשבון ולומר איזה דבר . אינני אומר שלא נאמר שהמערך איננו שואף ואיננו רוצה להקים ולפתח משק עוברים , משק פיתוח עובדים , אבל צריך להיות ברור שגם הזרוע השנייה צריכה לבוא על ביטויה והיא : מה אנחנו עושים על מנת שהיהודי שאנחנו מושכים אותו לבוא לארץ עם הונו , הקפיטליסטים שצריכים לפתח תעשייה ומשק , מה אנחנו עושים מבחינת האקלים שיסייע להם בפעולתם זו . דומני שעל זה צריך להיות רגש חזק במצע . ברם רומני שלא נתקלתי בזה . אמנם אני מודה שקראתי רק קריאה אחת ,

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר