א. פילוג בקיץ - ניצחון בסתיו

עמוד:491

ישראל" 2 ) מנדטים , ( זכתה עתה לרוב של 62 מושבים בכנסת . אשכול לא הסתפק ברוב צר אלא ביקש לכונן קואליציה רחבה ויציבה בת למעלה מ 70 חברי כנסת . בבסיסה ביקש להעמיד את המפלגות שהשתתפו בממשלה היוצאת , והמועמדות הטבעיות להצטרף היו מפ"ם 8 ) מנדטים ) והליברלים העצמאיים , שתי מפלגות שדגלו בעקרונות קרובים לאלו של המערך ושהשתתפו בעבר בממשלות ישראל עם מפא"י . השאלה הקשה שניצבה בפני אנשי המערך היתה אם להציע לרפ"י להצטרף לקואליציה . מבחינה רעיונית לא היו פערים בלתי ניתנים לגישור בין שתי המפלגות , והקושי העיקרי נבע ממערכת היחסים המעורערת בין שני הגופים הפוליטיים היריבים בכלל ובין אשכול לבן גוריון בפרט . הנהגת המערך היתה מאוחדת בהתנגדותה לשותפות קואליציונית עם אנשי רפ"י , וכמה מאלו מצדם הצהירו שאין ברצונם להשתתף בממשלה . לעומת זאת רבים מאנשי השורה במפא"י , ובהם חברים ב"איחוד הקבוצות והקיבוצים , " כאבו את הפילוג , שנראה להם מיותר ולא ענייני , וביקשו למצוא עתה דרך להחזיר את רפ"י למפא"י או לפחות לשתף אותה בקואליציה . אולם אשכול , לאחר חודשים של התקפות אישיות בלתי פוסקות עליו וביטויים קשים שהשמיעו נגדו דוברי רפ"י , ובייחוד בן גוריון ופרס , חש שאינו מסוגל כבר לצעדים של פיוס . מזכירו הצבאי ישראל ליאור סיפר בזיכרונותיו שההתקפות עליו , ובעיקר ההתקפות הפומביות בכנסת ערב הבחירות , הצליחו לשבור את יכולת ההבלגה וההתאפקות המפורסמת של אשכול , והוא נזקק לעתים לפסק זמן מעבודתו כדי להרגיע את רוחו הסוערת מן הדיונים בכנסת . באיגרת תשובה למכתב שקיבל עתה מחברי קיבוץ אפיקים , שהודיעו לו כי החליטו באספתם לקרוא לצירוף רפ"י לקואליציה , הסביר להם אשכול מדוע אין הדבר אפשרי . הוא הטיל את האחריות למצב על ראשי רפ"י , ש"מגמתה היתה סילוקו של אשכול , ביטול המערך ועור כהנה וכהנה . כיצד אפשר ליישב טיעון בזכות הזמנת רפ"י , אשר כאלה הם הפרוגרמה והמגמות שלה , עם מצע המערך , " ? שאל ( תעודה . ( 156 למרות הניצחון הנאה בבחירות נקלעה מלאכת הרכבת הממשלה לקשיים . בעייתי במיוחד היה המשא ומתן עם המפד"ל , שהציבה תביעות רבות בענייני דת - ובכללן הגבלה בחוק של ניתוחי מתים , איסור עבודה בשבת בנמל אשדוד , ותביעות שונות בענייני הרבנות הראשית והמועצות הדתיות , כשרות , נישואין , חינוך ועוד - וכן העלתה דרישות בענייני ביטחון וכלכלה . לאשכול לא אצה הדרך להקים קואליציה . הוא נהנה ממלוא הסמכויות של ראש ממשלת מעבר וגם מיוקרה של מנצח בבחירות , ולא מיהר לפתור את הקשיים בהקמת הממשלה . ב 2 בדצמבר דיווח אשכול למזכירות מפא"י על המשא ומתן עם המפד"ל : "יוצרים רושם של נכות רוח או איזה פנים חמורים , עצובים , מקופחים , בכלל הוקמה בארץ אטמוספרה נגד הדת , וכל זה כפייה" ( תעודה . ( 155 נוסף על כך טען אשכול שבעיות פנימיות בתוך המפד"ל מעכבות את השלמת המגעים , וציין בהקשר זה בעיקר את פרשת משפטו של סגן שר הבריאות יצחק רפאל שהואשם בקבלת שוחד ויצא זכאי לאחר שעד המפתח בפרשה סירב להעיד נגרו . ימים אחדים לאחר מכן נקטעו המגעים להקמת הקואליציה משום שאשכול לקה בלבו ואושפז למשך שבועיים בבית החולים "הרסה" בירושלים . לאחר השהיות שונות ועיכובים רבים הסכימה המפד"ל בינואר 1966 להצטרף לקואליציה , ובתמורה הובטח לה בין השאר כי תצומצם העבודה בשבתות ויופחת מספר ניתוחי המתים . כמו כן הצטרפו לקואליציה מפ"ם , הליברלים העצמאיים ופועלי אגורת ישראל . בסך הכל מנתה הקואליציה 75 חברי כנסת ונשענה על בסיס רחב ומוצק . בהרכב הממשלה זו היו מספר שינויים לעומת קודמותיה , והבולט שבהם החלפתה של שרת החוץ הוותיקה גולדה מאיר , שביקשה לפרוש מתפקידה , באבא אבן . בסך הכל כיהנו בממשלה 18 שרים ו 12 מהם ייצגו את המערך . הממשלה החדשה העניקה לאשכול מרחב פעולה נוח בתחום המפלגתי ובתחום המדיניות הכלכלית . אולם פרישתה של גולדה מאיר ואי שיתופם של אנשי רפ"י בממשלה הקנו לה אופי מדיני מתון ; מרבית השרים ייצגו עמדות מתונות מאלו של אשכול , ורק שלושת שרי אחדות העבודה ייצגו קו אקטיוויסטי יותר . אשכול עתיד היה לגלות שבעת מבחן הוא יתקשה לגייס בממשלה רוב לגישתו המדינית . אשכול הציג את ממשלתו החדשה בכנסת כ 12 בינואר , 1966 ובו ביום זכתה בהצבעת אמון . את עיקר הנאום שבו הציג את הממשלה הקדיש אשכול לענייני פנים ובמיוחד לכלכלה . היה בכך משום רמז לחשיבות הרבה שתחום זה יתפוס בסדר היום של הממשלה החדשה : "מגמתה של מדיניותנו הכלכלית חייכת להיות - להקים ולפתח משק בריא ומתקדם ... תוך קיום רמת חיים הולמת של האוכלוסייה ... טרם נמצא האיזון בין שתי שאיפות אלה . "

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר