ד. קולות של שלום בימים של טרור בגבולות

עמוד:486

לה שלא רצוי לה להיות בעלת רצון חזק כל כך לשלוח רוצחים שכירים לישראל . ייתכן שמדינות ערביות מתונות אפילו מצפות לכך . הרשיני לגלות לך עוד סור - יכולה להתקבל על הדעת תאוריה אחרת . איני רוצה להזכיר שמות , מתוך טובתנו ומתוך טובתן , אבל אני יכול לתאר לעצמי שיש מדינות הגובלות בנו ואינן מעוניינות בהתלקחות בגבול . אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי לא להסתבך אתן כאשר קורה דבר מה קטן . לאט לאט הרגלנו את עצמנו ואותם להחזיר עדרים תועים , אנשים תועים וצרות אחרות . אפשר להניח , הדעת נותנת , השכל הפשוט , ה"קומון סנס , " אומרים שמדינות כאלה אולי לא כל כך בלתי מעוניינות שנאמר למי שמתפרץ ומקווה לרצוח , שהדבר אינו כדאי לו . אם משאירים לנו רק את הדרך של הליכה למועצת הביטחון , ואתם יודעים את התשובה של מועצת הביטחון , האם תגבר יד המתונים ? אולי מוטב לנו גם לעזור למתונים . אבל אינני אומר שרק זאת הדרך . פנינו למועצת הביטחון , נפנה למועצת הביטחון , הכל במשקל , בשכל , במועד ובטעם . אי אתה יכול לכנס את מועצת הביטחון בכל יום , כאשר במקרה הטוב ביותר יירשם משהו . עליכם לדעת , חברי הכנסת , שיש לראות גם את שליחי מועצת הביטחון כשייכים למנגנון גדול של מועצת הביטחון . לפעמים אולי בטעות , לפעמים אולי בחוסר יכולת , אולי מתוך גישה פורמליסטית נוקשה שאין בה שכל , טעם וצדק , ימציאו לנו דוח ואנחנו עלולים למצוא בו שאנחנו בעצמנו מפציצים את הבתים שלנו . גם זה יכול לקרות . אינני אומר שזה קיים , אינני אומר שזה היה או יהיה , אבל זה היה יכול לקרות ואל תתפלאו על כך . האם אינכם יושבים בארץ ? אתם יודעים שבעפולה , ביפתח וברמת הכובש איננו מפציצים בעצמנו את הבתים . נרע פעם באיזה עולם אנחנו חיים . נדע , שמי שרוצה בשלום - זה אנחנו . אנחנו עושים למען השלום ואיננו צריכים לסבך גם את המתונים . אני מסיים את דברי בהצעה להעביר את הצעות חברי הכנסת ספיר וברזילי לוועדת החוץ והביטחון . עוד לא קרה מקרה שוועדת החוץ והביטחון לא דנה בדבר כזה . אני מבין שהחברים רצו להביא את הצעותיהם לכאן על מנת שהעם ידע והעולם ידע . הדיון איננו יכול להתנהל במליאת הבית ואני מציע להעבירו לוועדת החוץ והביטחון . אני מצטער מאוד שאני צריך להציע להסיר את הצעת חברת הכנסת וילנסקה מסדר היום . יש לי תקוות , בהיותי אופטימיסט , שיבוא יום ודברים כאלה יובאו על ידי סיעתה ועל ידה בצורה כזאת שיהיה בהם צדק לישראל , לנו עצמנו ולעם ישראל כולו ואפשר יהיה לדון על כך בבית או בוועדת החוץ והביטחון . לפי שעה אני מחכה ליום , ואף אם יתמהמה , בוא יבוא .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר