ד. קולות של שלום בימים של טרור בגבולות

עמוד:483

רבותי , לא בכל השאלות הכרוכות בהסדר של שלום נגעתי בדברי , שבהכרח הם קצרים . לא את כל הברכה הצפונה בו מניתי ואף לא את כל הבעיות העשויות להתעורר הזכרתי . העולם של ימינו יודע צורות רבות של שיתוף פורה בין מדינות עצמאיות וייחודיות , מתוך כיבוד הדדי של ריבונות ושל שלמות . הוויכוח שנתעורר בגלוי עכשיו בתוך הצד השני ; ההכרה כי אולי מתחילה לגמול שם בלבבות הנכונות לחשוב על קיום יחד , על חיים זה בצד זה - היא שהביאתני להתוות קווי יסוד אחדים ולקוות כי דברי ימצאו הד במוקדם או במאוחר . אני מקווה , נאמנה מקווה , כי לא במאוחר מדי . ראשית חכמה היא להעז ולהשתחרר מן ההיפנוזה העצמית של תעמולת האיבה , לשבת אל שולחן הדיונים , בלי תנאים מוקדמים ומתוך כבוד הדדי מלא , להתחיל לשזור את החוט מן הקצה שהותירו הסכמי שביתת הנשק , וסוף הברכה לבוא . 1 1 . 152 דברים בישיבת הכנסת ירושלים , ב' בסיוון תשכ"ה , 2 ביוני 1965 אדוני היושב ראש , כנסת נכבדה . אני והממשלה שותפים לדאגה של שני המציעים הראשונים אשר הציעו פה הצעות לדיון . אנו שותפים לרצון להסב קורם כל את תשומת לב ידידינו בעולם , כי את תשומת לב העם בישראל מסופקני אם יש צורך להסב . העם יודע באיזה עולם אנחנו חיים ומה המצב סביבנו . אבל עלינו להסב את תשומת לב ידידינו בעולם , למען ידעו מאין באה הפורענות ועל מי תחול האחריות , ולבל יפרנסונו הם - ידידינו - בעצות מחוסרות טעם וצדק . למי שטען אחר כך שעניין גורר עניין ולא צריך להגיב כפי שאנחנו לפעמים מוצאים צורך להגיב - הנה ירו בירושלים יריות , אין זה קשור כלל ב"אל פתח ; " אלה היו יריות פחדניות מאחורי הקיר . ונשפך דם , דם ילדה בת ארבע עשרה , דם נגר מנצרת ודם אחיות נזירות . וטוב שמפנים את תשומת לב הירידים בארץ , ובעיקר בחוץ לארץ . משקיף של האר'ם בוחן את הנזק שנגרם למאגר המים של קיבוץ בית גוברין שחובל בידי אנשי ארגון אל פתח , 1 ביוני 1955

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר