ד. קולות של שלום בימים של טרור בגבולות

עמוד:482

יהודי . בדורות האחרונים נתן העם מעייניו להבטיח שוב את זכותו על מולדתו במשפט העמים . בקרבנותיו ובעמלו , ובתמיכת טובי האנושות כולה , לאחר האיומה בשואות , קמה לנו מדינת ישראל בארץ ישראל המחולקת . בנחלה זאת ובגבולותיה נעשה ככל יכולתנו ולמעלה ממנה לקבץ נידחי עמנו ולחשוף אור גאוננו מחדש . אמנם ייתכנו תיקונים הדדיים מוסכמים קלים בנקודות מסוימות שבהן נוצרה הפרעה לחיי יום יום של האוכלוסייה . אבל היסוד קיים . וזה הכלל : השלום בא לשנות את היחסים בין המדינות ולא את המרינות וגבולותיהן עצמן . קודם כל אמורים הדברים בחובה מפורשת להימנע מכל תוקפנות . אנו מזהירים מפני תוקפנות של שליטים ערביים מסוימים , ויש ביכולתנו להצביע על איומי תוקפנות ועל תכנון תוקפנות מצדם . מצד שני , ערבי המצהיר על פחדו מפני תוקפנותנו , כביכול שלנו , אינו אלא קרבן לתעמולה , אם אינו בגרר "יורע את האמת ומבקש למרוד בה . " כך או אחרת - אדרבה : תבוא אפוא ההתחייבות ההדדית להימנע מתוקפנות , ותפיג חששות אמת שלנו ופחדי שווא שלהם גם יחד . ומשיובטח השלום נתפנה כולנו ליהנות מפרותיו , והם יכולים להיות חשובים מאוד בשטחים שונים . קודם כל יש לציין כי מדינת ישראל שוכנת על אם הדרך בין אסיה לאפריקה . אם יהיה האזור כולו לאזור פתוח , אמון על מושגי שיתוף ועזרה הדדית , יהיה הדבר לברכה לעמי שתי היבשות ובתוכם לנו ולמדינות ערב גם יחד . תחבורה יבשתית סדירה בכבישים ובמסילות הברזל , חופש מעבר וגישה לנמלי התעופה , תקשורת ברדיו , בטלפון ובדואר , גישה לנמלינו לחוף הים התיכון , כדי שתיהנה ממנה ירדן שאין לה מוצא לים הזה , הקלת סחר הנפט על ידי חידוש צינור הנפט או בניית צינורות גדולים יותר , עידוד זרם התיירות לכל ארצות האזור , גישה חופשית למקומות הקדושים תוך הקלה על הצליינות הדתית לכל המרכזים המקודשים לכל הדתות — כל אלה אינם אלא חלק מן התמונה שתתהווה כתוצאה משחרור המזרח התיכון ממועקתו הנוכחית . יונהגו , או יכולים להיות מונהגים אז , הליכי סחר תקינים , ויעוצבו דפוסי שיתוף כלכלי , תוך לימוד מן הניסיון שנרכש בדפוסים כאלה במקומות אחרים בעולם . יש מקום לניצול משותף של חומרי גלם בהפקה ובשיווק , למחקר משותף בבעיית המתקת המים , המעסיקה ומעניינת חלק ממדינות האזור ; ייעשה ביחד להפריית אזורים צחיחים , יוקם שיתוף בהדברת מחלות ובמחקר רפואי , חקלאי ותעשייתי ; נעשה יחד לניצול מקורות אנרגיה חדשים והפריה תרבותית ומדעית הדדית במובנו הרחב של המושג . עוד נקודה אחת צריך אני להזכיר כאן . אקלים של משא ומתן על שלום יאפשר כמובן פעולה משותפת לריסון מירוץ החימוש ולפירוק הנשק באזור . כל מדינות האזור יוכלו אך ליהנות מהסדרים בטוחים לצמצום החימוש בפיקוח הדדי ; כולן יוכלו להפנות את המקורות הכספיים והאנושיים העצומים , המנוצלים עתה לצורכי מלחמה , לפיתוח יכולתן המשקית והמדעית ולמיעוט הצורך בעזרה מבחוץ . האמצעים הגדולים שישתחררו בדרך זו יקלו במידה גדולה גם על סיום תהליך של התנחלות הפליטים וקליטתם בסביבתם הלאומית הטבעית — בארצות ערב , רחבות השטחים ועתירות המים , הזקוקות לפיתוח ולמפתחים מבין אחיהם ללאום , ללשון , למנהגים , להווי ולדת . ישראל מוכנה להושיט סיוע כספי כמיטב יכולתה , ובעזרת מעצמות גדולות , במלאכת ההתנחלות והשיקום הזאת . ייזכר כי בריחת הערבים מישראל תוכננה מידי הנהגה ערבית , שטיפחה בלבם את התקווה לשוב כאשר נושמד בידי צבאות הפולשים . אף על פי כן לא התעלמה ישראל מעולם מן הצרכים האנושיים של אותה אוכלוסייה , שעקרה עצמה ממקומות מושבה הקודמים , ויהיו מניעיה מה שיהיו . התנחלות הפליטים בארצות ערב היא הפתרון היחיד המתיישב עם האינטרס היסודי והאמתי שלנו ושלהם גם יחד . בדרך זו , בסביבה הלאומית הטבעית , קלטה ישראל פליטים יהודים מארצות ערב במספר שאינו נופל ממספר הפליטים הערבים שיצאוה . ואולי מצד הדין גרידא כבר עשתה בזאת ישראל את חובתה . תכנית שלום כזאת , חברי הכנסת , איננה דבר שבדמיון . אינני מניח כי שיתוף הפעולה הקיים כיום באירופה המערבית למשל נראה היה דמיוני פחות לפני עשרים שנה בלבד . אנו מתקרבים לעשרים שנה למלחמת הקוממיות . הדבר ייתכן גם כאן . ייתכן וייתכן .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר