ג. מדיניות הביטחון - רכש ומאבק נגד הטית מקורות הירדן

עמוד:474

. 149 איגרת אל הנשיא שרל דה גול , פריס ירושלים , 2 במאי 1965 ארוני הנשיא , למרות טרדותיך המרובות הריני מרשה לעצמי להזדקק לעזרתך בעניין הנראה לי חיוני לשלומה של ישראל וליציבותו של המזרח התיכון . גוברת דאגתנו פן תבצע ממשלת לבנון , תוך כניעה ללחץ מצרי , פעולות הטיית מקורות הירדן הנוגדות את "התכנית המאוחדת" שגם נציגים טכניים של מדינות ערב ראוה ב 1954 כחלוקת מים צודקת . לפי התכנית המאוחדת מובטחות כל הזכויות הלגיטימיות של לבנון ושל שאר המדינות הנוגעות בדבר ; ואמנם בהודעתו בפרלמנט בינואר 1965 הגדיר ראש ממשלת לבנון את תכנית ג'ונסטון מ 1955 כ"תכנית ערבית מתוקנת . " למרות העובדות הנ'יל קיימת סכנה שלבנון , מתוך לחצים פוליטיים המוכתבים מקהיר , תפר את התכנית האזורית על ידי שאיבת מים בכמות העולה על זו המגיעה לה ועל ידי העברת כמויות מים לסוריה . אם תתגשם תכנית זו ייווצר מצב חמור שישראל מאוד רוצה למנוע את התהוותו . שיגרתי לאחרונה שדר אישי לנשיא הלבנון , אשר תוך ציון יחסה המיוחד של ישראל ללבנון ולאופיה המיוחד , העברתי בו אליו קריאה מן הלב שהוא ימנע המשך עבודות המבשרות פגיעה בתכנית המים המאוחדת . באותו שדר הצעתי פגישה סודית בינו לביני או בין נציגינו . אני סבור כי ללבנון ולישראל יש אינטרסים משותפים שפעם ימצאו את ביטוים הגלוי . בינתיים חיוני לשמור לפחות על השקט המציין את יחסינו ער כה . אם כי נשיא הלבנון לא דחה את הצעותי וטענותי , אין לי יסור להניח בוודאות כי הסכנה חלפה . על כן אני פונה אליך , אדוני הנשיא , שבפגישתך עם נשיא לבנון בביקורו הקרוב בפריס תפעיל את מלוא השפעתך הידידותית כדי לשכנעו שלא יחרוג מהתכנית המאוחדת , הן מבחינת כמויות המים והן מבחינת העברת מים מלבנון לסוריה , וכן שיפסיק לאלתר כל עבודות ההכנה להטיה . הנני רוצה להביע הערכתי על הפעולות שנעשו עד כה על ירי ממשלת צרפת בהפעלת השפעה ממתנת על ממשלת לבנון . עודני זוכר בהערכה רבה כי בשיחתנו בפריס ביוני שעבר הרגעת אותי לגבי כוונותיה של ירדן בהסתמכך על שיחתך עם המלך חוסיין בשאלת מי הירדן . יורשה נא לי , אדוני הנשיא , להביע לך רחשי כבוד והוקרה יחד עם הערכתי העמוקה לפועלך לחיזוק שלומן ועצמאותן של מדינות שוחרות חופש . לוי אשכול

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר