ג. מדיניות הביטחון - רכש ומאבק נגד הטית מקורות הירדן

עמוד:470

פניו של חיל השריון של צה"ל והעניקו לו יכולת התמודדות טובה עם צבאות ערב . הדפוסים שנקבעו במזכר ההבנה עם ארצות הברית עיצבו אה יחסי שתי המדינות בכל הנוגע להספקת נשק גם בשנים הבאות . כך למשל השלימה ישראל באביב 1966 עם מכירת מטוסים אמריקניים מדגם F-104 לירדן , ובתמורה הודיע הממשל האמריקני על הסכמתו לספק לישראל 48 מטוסי קרב מדגם סקייהוק החל מסוף . 1967 מטוסי הסקייהוק , בצירוף 50 מטוסי מיראז' שעל רכישתם סוכם עם צרפת באותה עת , היו אמורים להעניק לחיל האוויר של צה"ל כוח הפצצה ויירוט באיכות גבוהה . בתחום הביטחון השוטף גרס אשכול שיש להגיב בתקיפות ובנחישות על ניסיונות לפגוע באזרחים או ברכוש בתוך שטח ישראל , וכן על פגיעות באינטרסים חיוניים שלה . עם זאת שב וטען שצריך לעשות כל מאמץ כדי שתגובות אלו לא יובילו להתדרדרות העלולה להסתיים במלחמה . גישתו זו הועמדה למבחן לנוכח תקריות חוזרות ונשנות לאורך הגבול עם ירדן ועוד יותר מכך בגבול עם סוריה . ההתדרדרות בגבול הסורי נבעה ממחלוקת בין שתי המדינות לגבי סימון קו שביתת הנשק ביניהן ומהפרשנות השונה של כל אחת מהן לגבי מעמדם של שלושת האזורים המפורזים שנקבעו בהסכם שביתת הנשק משנת . 1949 סיורים של צה"ל שנעו צפונית לתל דן , באזור שנמצא לפי טענת הסורים בשטחם , והתעקשותה של ישראל להמשיך ולעבד שטחים חקלאיים באזורים המפורזים נענו בירי של הצבא הסורי , ובעקבות זאת התפתחו תקריות של חילופי אש הדדיים . המתח בין המרינות גבר גם בגלל כוונותיו של השלטון בסוריה להטות את מקורות הירדן המצויים בשטחה . בספטמבר 1964 כונסה באלכסנדריה ועידת פסגה נוספת של מדינות ערב , ומשתתפיה החליטו לממש את החלטות הוועידה הראשונה ( ראה פרק תשיעי , ה ) ולגשת מיד להטיית מקורות הירדן . בנובמבר 1964 החלו הסורים בהכנות לעבודות ההטיה . ככל שרבו תקריות האש בגבול עם סוריה כך רבו גם ההצעות שהגישו אנשי המטה הכללי לאשכול להחמיר את הפעולות הצבאיות נגד הסורים . נטיית לבו של אשכול היתה למתן את אנשי הצבא ולמנוע התדרדרות . אולם לבסוף , גם על רקע כוונת סוריה להתחיל בפעולות להטיית מקורות הירדן , דבר שעורר את זעמו , הסכים אשכול להסלמה בפעולות צה"ל בגבול הסורי . ב 3 וב 13 בנובמבר 1964 התפתחו תקריות אש באזור תל רן . במהלך התקרית השנייה הפגיזה ארטילריה של הצבא הסורי יישובים ישראליים ובהם דן ושאר יישוב . במערכת הביטחון היתה החלטה לוי אשכול על גבי טנק פטון מקבל הסברים מקצין בכיר , 1956

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר